CoFoE: SK8: Európania chcú spravodlivejšiu, solidárnejšiu a promptnejšiu Úniu


Dátum: 20.06.2022

Obrázok k aktualite CoFoE: SK8: Európania chcú spravodlivejšiu, solidárnejšiu a promptnejšiu Úniu
Európania vyzvali na štrukturálne zmeny a ambiciózne reformy. Vyslovili sa za spravodlivejšiu, solidárnejšiu a promptnejšiu Úniu. Vnímajú tiež potrebu byť aktívny v otázkach adaptácie na zmenu klímy. V súvislosti so závermi Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) to pre TASR uviedli zo združenia samosprávnych krajov SK8. Považujú za dôležité, aby bola Európska únia (EÚ) v týchto témach naďalej aktívna a ostala v nich svetovým lídrom.

SK8 privítala ambíciu Únie vypočuť si názor na svoju budúcnosť. Do diskusie medzi politikmi, inštitúciami a občanmi sa dvoma podnetmi zapojilo aj združenie samosprávnych krajov. "Apelovali sme, aby boli prostredníctvom kohéznej politiky viac zohľadňované potreby jednotlivých regiónov, ktoré sú základnými stavebnými kameňmi Únie," uviedlo SK8.

Oceňuje, že v záveroch CoFoE sa hovorí o potrebe zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja a demografickej odolnosti regiónov tak, aby boli živšie a atraktívnejšie. V tejto súvislosti bude podľa združenia aj naďalej podstatná podpora samospráv prostredníctvom politiky súdržnosti, napríklad v oblasti funkčného lokálneho a regionálneho zdravotníctva. "Účinná reakcia EÚ na pandémiu COVID-19, ale aktuálne aj na vojnu na Ukrajine, je silným argumentom v prospech väčšej integrácie členských štátov," skonštatovalo SK8.

Súhlasí, že rozhodovací proces na všetkých úrovniach by mal byť flexibilnejší, hoci to sa týka najmä rozhodnutí na úrovni "európskej 27". "Myslíme si tiež, že v novom nastavení by mal byť posilnený hlas krajov, miest a obcí," povedalo združenie.

Za kľúčové považuje, aby otvorená diskusia pokračovala aj po skončení CoFoE. Napríklad prostredníctvom Európskeho výboru regiónov chcú dohliadať, aby odporúčania verejnosti boli dôkladne zvážené a v rámci možností prijaté.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu