CoFoE: Odporúčania občanov, ktoré sa nedostanú do finálnych záverov konferencie


Dátum: 21.01.2022

Obrázok k aktualite CoFoE: Odporúčania občanov, ktoré sa nedostanú do finálnych záverov konferencie
Plenárne zasadnutie Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) v piatok a sobotu (21. – 22. 1.) na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu zhodnotí vyše 90 záverečných odporúčaní, ktoré vzišli z dvoch ukončených občianskych panelov.

Konečné odporúčania sú výsledkom záverečných stretnutí občianskych panelov vo Florencii a Varšave, ktoré boli zamerané na témy európska demokracia, hodnoty a práva, právny štát a bezpečnosť, a tiež zmeny klímy, životné prostredie a zdravie.

Užší výber okruhov a podokruhov odporúčaní, ktoré by mali zlepšiť život Európanov, však znamená, že mnoho návrhov, s ktorými prišli občania, sa do diskusií na vyššej úrovni už nedostane.

V rámci tematického panelu zameraného na zdravie, klímu a životné prostredie "vypadli" napríklad návrhy týkajúce sa zdravého stravovania, ekologizácie miest či pitnej vody.

Účastníci tohto panelu pôvodne odporúčali, aby EÚ vyzvala všetky členské štáty na zákaz alebo obmedzenie reklamy na alkohol a tabakové výrobky, najmä s dôrazom na mládež. Navrhli, aby členské štáty do učebných osnov začlenili lekcie o varení udržateľným, zdravým a chutným spôsobom. Do tejto kategórie spadali aj odporúčania viesť informačnú kampaň o zdravých potravinách a výžive, hlavne o tom, aby EÚ presadzovala vyššie dane na mäso a cukor a preskúmala možnosti, ako odlíšiť zdravé a nezdravé potraviny a zaradiť ich do rôznych skupín dane z pridanej hodnoty.

Podobné odporúčania sa týkali aj začlenenia dlhodobého programu environmentálnej výchovy do národných vzdelávacích systémov pre deti na základných a stredných školách. Panelisti navrhli aj zavedenie najvyššieho možného štandardu kvality vody v celej EÚ, pričom s cieľom úspory vody navrhli systém odmeňovania. Ten by podnecoval nižšiu priemernú spotrebu vody, vytvorenie trhového systému s kvótami pre spoločnosti, ktoré znečisťujú vodu, čo by mal byť podobný systém ako už fungujúci trh s povoleniami na uhlíkové emisie.

Do širšieho okruhu nápadov, ktoré sa nepodarilo presadiť, patrí odporúčame, aby EÚ pokutovala spoločnosti, ktoré sa zbavujú nepredaných produktov vzniknutých v dôsledku nadprodukcie. Občania tiež navrhli, aby EÚ vypracovala a implementovala politiku odpadového hospodárstva pre domácnosti a občanov so zameraním na skutočné množstvo odpadu, ktorý vyprodukujú, doplnenú o zvýšenie informovanosti občanov o výhodách znižovania tvorby odpadu, jeho separácie a zberu. Do tejto kategórie patrili aj odporúčania premiestniť priemyselné odvetvia v rámci EÚ s cieľom riešiť súčasné klimatické problémy.

V plánoch na zdravší život Európanov neprešiel návrh, aby veľké mestá dostávali sankcie alebo dotácie v závislosti od miery ekologizácie verejnej dopravy a znečisťovania životného prostredia. Dôraz bol na elektromobilitu, zelenú verejnú dopravu, viac peších zón a cyklistických chodníkov. V tejto oblasti bol aj návrh, aby legislatíva EÚ obmedzovala a regulovala lety na krátke vzdialenosti, ako aj krátke trasy výletných lodí. Občania ako alternatívu navrhovali posilnenie železničnej dopravy s cieľom prepojiť vlakmi všetky európske hlavné mestá.

V neposlednom rade sa nepodarilo presadiť ani návrhy, aby EÚ v súlade so svojou kampaňou "HealthyLife4All" (zdravý spôsob života pre všetkých) dôraznejšie podporovala športové spoločenské podujatia, športové aktivity na školách či olympiády s dvojročným odstupom otvorené pre všetky vekové skupiny a pre všetky typy športov.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu