CoFoE: Občania na pôde eurokomisie riešia, ako znížiť plytvanie potravinami


Dátum: 16.12.2022

Obrázok k aktualite CoFoE: Občania na pôde eurokomisie riešia, ako znížiť plytvanie potravinami
Európska komisia (EK) zorganizovala v piatok v Bruseli prvú európsku panelovú diskusiu občanov, ktorá je jedným z priamych výsledkov Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE). Diskusia je zameraná na znižovanie množstva odpadu, najmä potravinového, v Európe, informuje spravodajca TASR.

Občania sa v rámci panelovej diskusie môžu vyjadriť k tomu, ako zintenzívniť opatrenia na zníženie plytvania potravinami v EÚ.

Ide o prvú z panelových diskusií občanov novej generácie, ktoré boli spustené v nadväznosti na Konferenciu o budúcnosti Európy. Začleňuje participatívne postupy do procesu tvorby politík Európskej komisie v určitých kľúčových oblastiach.

Komisia spresnila, že znižovanie množstva odpadu a najmä potravinového odpadu, čo navrhli občania v rámci CoFoE, je predmetom legislatívneho návrhu, ktorý je súčasťou pracovného programu EK na rok 2023 a tiež súčasťou stratégie Z farmy na stôl.

Účelom panelovej diskusie je umožniť občanom kolektívne sa zaoberať touto otázkou. Občania v nej predložia odporúčania, ktoré budú podkladom pre prácu eurokomisie v oblasti plytvania potravinami vrátane uvedeného legislatívneho návrhu a širšieho úsilia o dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti znižovania plytvania potravinami.

Panel pozostáva z náhodne vybraných občanov, ktorí reprezentujú rozmanitosť EÚ z geografického hľadiska (národný a mestský alebo vidiecky pôvod), z hľadiska pohlavia, veku, sociálno-ekonomického pôvodu a úrovne vzdelania. Tretinu účastníkov tvoria mladí ľudia vo veku do 26 rokov.

Účastníci diskusie sa v piatok stretli s podpredsedníčkou EK pre demokraciu a demografiu Dubravkou Šuicovou, ktorá bola priamou účastníčkou CoFoE, a tiež s eurokomisárkou pre zdravie a bezpečnosť potravín Stellou Kyriakidisovou.

Druhé zasadnutie panelu sa uskutoční online formou v dňoch 20. – 22. januára a záverečné zasadnutie sa bude konať 10. – 12. februára opäť v Bruseli. Počas posledného zasadnutia panel občanov predloží eurokomisii záverečnú správu.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu