CoFoE: MŠVVaŠ:Odporúčania v oblasti vzdelávania reflektujú slovenský plán obnovy


Dátum: 26.03.2022

Obrázok k aktualite CoFoE: MŠVVaŠ:Odporúčania v oblasti vzdelávania reflektujú slovenský plán obnovy
Odporúčania Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) v oblasti vzdelávania podrobne reflektujú slovenský plán obnovy a odolnosti. Postupné zavedenie zmien z plánu obnovy by mali naplniť návrhy konferencie. Pre TASR to uviedli z tlačového oddelenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR.

"Do obsahu vzdelávania budú zaradené aj oblasti týkajúce sa globálnych výziev s dôrazom na rozvoj kritického myslenia, finančnej gramotnosti, digitálnych zručností či environmentálneho vzdelávania," spresnil rezort školstva. V rámci toho pripravili dva dokumenty - východiská zmien v kurikule základného vzdelávania a východiská zmien o vzdelávacích oblastiach.

Cieľom zmien je prispôsobenie vzdelávania potrebám súčasnej spoločnosti a generácie detí. Taktiež zabezpečenie princípu rovnosti a prístupnosti vzdelávania všetkým žiakom a tvorba podmienok pre základné školy. "Každý žiak by mal vo vzdelávaní dostať príležitosť rozvíjať svoj potenciál, nadobudnúť základné gramotnosti a osvojiť si zručnosti, potrebné pre život v 21. storočí," skonštatovalo ministerstvo.

CoFoE odporúča, aby sa do školských učebných plánov zahrnuli otázky duševného zdravia sexuálnej výchovy. EÚ by k tomu mohla vypracovať štandardný program. Navrhuje, aby Únia podporovala členské štáty pri začleňovaní hodín udržateľného, zdravého a chutného varenia do národných učebných plánov.

Odporúčame, aby EÚ zriadila systém financovania, ktorý bude podnecovať k začleneniu dlhodobého vzdelávacieho programu v oblasti životného prostredia do národných vzdelávacích systémov pre žiakov základných a stredných škôl.

Do učebných plánov by sa podľa odporúčaní malo zahrnúť aj precvičovanie mäkkých zručností, a to napríklad počúvanie druhých, podporu dialógu, odolnosť, porozumenie, rešpekt voči iným, kritické myslenie či samoštúdium. V rámci CoFoE jej účastníci odporučili vytvorenie plánov s postupmi v čase krízy či vojny, aby sa tak minimalizoval dosah na mládež a štúdium.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu