CoFoE: Beňová: Stredobodom občianskych panelov bola zelená transformácia


Dátum: 03.03.2022

Obrázok k aktualite CoFoE: Beňová: Stredobodom občianskych panelov bola zelená transformácia
Ústredným bodom odporúčaní občianskych panelov Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) sú otázky týkajúce sa zelenej transformácie, tá by však mala ísť ruka v ruke s ochranou existujúcich práv pracovníkov a pracovných miest. Pre TASR to uviedla slovenská europoslankyňa Monika Beňová (Smer-SD).

"Z ďalších tém sa konferencia výrazne zamerala napríklad na oblasť zdravia. Vďaka pozitívnym skúsenostiam s koordinovaným riešením pandémie, ktoré pomohlo k záchrane mnohých životov, očakáva veľká väčšina európskych občanov, že Únia bude v budúcnosti zohrávať dôležitejšiu úlohu pri ochrane ich zdravia," povedala Beňová.

Europoslankyňa zároveň ocenila, že sa do "prebiehajúcich diskusií aktívne zapojili aj slovenskí občania."

Tí sa podľa dostupných informácií vyslovili predovšetkým "za angažovanejšiu úniu v sociálnych otázkach a rýchlejšie vyrovnávanie regionálnych rozdielov, čo zahŕňa aj otázky zvyšovania životnej úrovne," vysvetlila.

Beňová je menej pozitívna v súvislosti s prístupom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR a slovenskej vlády ako takej, ktoré podľa nej mohli byť "napríklad z hľadiska akéhosi rámcovania našich národných priorít omnoho aktívnejšie."

Generálny riaditeľ sekcie európskych záležitostí MZVEZ Tomáš Kozák v januári vysvetlil, že Slovensko ku konferencii pristupovalo neutrálne a riadilo sa "princípom otvorenosti". Slovenská vláda si podľa neho dala záležať, aby občanom žiadnu tému "nevsugerovala" a umožnila im, nech prídu s vlastnými témami.

V konečnom dôsledku EÚ od občanov získala podľa Beňovej "veľké množstvo dobrých a užitočných odporúčaní." Vzápätí však upozornila, že ich implementácia "bude závisieť predovšetkým od schopnosti členských štátov a ich čelných predstaviteľov dohodnúť sa."

"Za nevyhnutné - vzhľadom na priamy mandát od občanov - považujem, aby kľúčovú úlohu v tomto procese zohrával Európsky parlament," zdôraznila Beňová.

Zohľadňovanie názorov a preferencií občanov EÚ na budúce smerovanie eurobloku je "kľúčové pre posilňovanie dôvery verejnosti v integračný projekt, napĺňanie občianskeho princípu a zvyšovanie záujmu ľudí o správu spoločných európskych záležitostí," zhrnula slovenská europoslankyňa.

Jednou zo súčastí CoFoE sú aj štyri občianske panely pozostávajúce z 800 zástupcov občanov. Tieto panely sa od septembra 2021 do februára 2022 stretli trikrát. Panely svoje odporúčania predložia Európskemu parlamentu na plenárnych zasadnutiach. Tie budú zahrnuté do záverečnej správy, ktorú pripraví na jar 2022 výkonná rada konferencie.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu