Členské štáty majú veľkú slobodu pri využití peňazí proti pandémii, tvrdí rezort dopravy


Dátum: 01.04.2020

Obrázok k aktualite Členské štáty majú veľkú slobodu pri využití peňazí proti pandémii, tvrdí rezort dopravy
Nová investičná iniciatíva Európskej komisie na zmierňovanie škôd spôsobených koronavírusom podľa ministerstva dopravy a výstavby znamená možnosť rýchleho presunu financií medzi prioritnými osami jednotlivých operačných programov.
BRATISLAVA 1. apríla (SITA) - Európska komisia (EK) dáva členským krajinám veľkú slobodu v rozhodovaní o tom, ako peniaze Európskej únie (EÚ) využijú na opatrenia proti následkom koronavírusu. Agentúru SITA o tom informovalo Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) v súvislosti s novou investičnou iniciatívou komisie na zmierňovanie škôd spôsobených pandémiou. "Znamená to možnosť rýchleho presunu financií medzi prioritnými osami jednotlivých operačných programov tak, aby boli použiteľné na opatrenia, ktoré súvisia s dopadmi koronavírusu. Presné využitie finančných prostriedkov, ako aj výška príspevku jednotlivých operačných programov je otázkou momentálnych rokovaní na ministerstve aj na vláde," uviedlo ministerstvo dopravy a výstavby. To má v terajšom programovom období 2014 - 2020 v pôsobnosti riadenie Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII).
Čerpanie peňazí EÚ v tomto operačnom programe k 29. februáru dosiahlo 1,747 mld. eur, čo je 28,4 % z celkovej alokácie 6,150 mld. eur. Ako vyplýva z údajov na portále Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), zazmluvnené boli európske zdroje v objeme 4,042 mld. eur (65,73 % z alokácie) a platné výzvy, resp. vyzvania boli vo výške 7,679 mld. eur (124,86 %). Finančné zdroje EÚ podľa pravidla n+3 je možné v aktuálnom programovom období 2014 až 2020 využiť do konca roka 2023, inak prepadnú.
"Ministerstvo dopravy v zmysle pravidla n+3 už vysoko prekročilo svoj záväzok čerpania pre rok 2019, čím sa vytvoril priestor pre elimináciu prepadnutia eurofondov na výskum a inovácie v hodnote 80 mil. eur v decembri 2019," upozornil rezort dopravy. Úroveň kontrahovania v prípade pôvodného Operačného programu Integrovaná infraštruktúra bola 72 % a po začlenení Operačného programu Výskum a inovácie (OPVaI) klesla na 66 %. "V tomto roku nás čaká zazmluvnenie viacerých veľkých projektov. Napríklad, dúbravsko-karloveská radiála (v Bratislave) v hodnote 60 mil. eur a taktiež ďalšie cestné projekty (cesty I. triedy) v hodnote viac ako 230 mil. eur. Plán je priblížiť sa k 80 % alokácie na konci roka 2020," priblížilo ministerstvo.
Úroveň čerpania podľa rezortu dopravy vyplýva z povahy dopravných projektov, ktoré sú väčšinou veľké a viacročné. "Výrazný nárast čerpania očakávame v závere programového obdobia, kedy bude ukončená realizácia viacerých veľkých projektov," dodalo ministerstvo. Využitie zdrojov EÚ v OPII plánuje k 30. júnu v objeme 1,928 mld. eur a k 31. decembru tohto roka by malo dosiahnuť 2,3 mld. eur.
Vicepremiérka pre investície a informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) v utorok informovala, že rokuje s jednotlivými ministrami o možnostiach presunu peňazí EÚ na opatrenia proti dopadom koronavírusu. "Zároveň je potrebná aj určitá miera spolupatričnosti medzi všetkými rezortmi, aby sme našli peniaze tam, kde sú ešte nezazmluvnené, a následne, aby sme ich presmerovali do krízových opatrení, ktoré potrebujeme vykonať," uviedla Remišová. Peniaze sa podľa nej snažia nájsť najrýchlejšie ako sa dá a budú v tom pokračovať.
Remišová podotkla, že denne komunikujú s príslušnými útvarmi EK a snažia sa ich presvedčiť, aby uvoľnili pravidlá tak, aby boli čo najflexibilnejšie. "Teraz stále platí pravidlo, že prioritne sa môžu presúvať peniaze len v rámci jedného operačného programu. Snažíme sa nájsť uvoľnené peniaze v rámci operačných programov, ale zároveň tlačíme na Európsku komisiu, aby sme momentálne, keďže všetky krajiny sa nachádzajú vo veľmi ťažkej situácii, zrušili v čo najväčšej miere byrokraciu a rôzne technokratické prekážky pri čerpaní eurofondov," priblížila Remišová. Výdavky v schválenom prvom balíčku je možné uplatniť už od 1. februára, ale ak boli predražené a nehospodárne, komisia ich nemusí preplatiť. Vicepremiérka kritizovala svojho predchodcu Richarda Rašiho (Smer-SD) za to, že po príchode do úradu, čo sa týka eurofondov, nebolo nič pripravené, ako aj za rozdávanie odmien, keď je potrebné každé euro, tesne pred vymenovaním novej vlády.
(SITA, be;qq),202004010172​

Skočiť na hlavné menu