Členovia vlády majú prerokovať návrh Partnerskej dohody SR na roky 2021 až 2027


Dátum: 05.04.2022

Obrázok k aktualite Členovia vlády majú prerokovať návrh Partnerskej dohody SR na roky 2021 až 2027

Vláda plánuje v stredu prerokovať návrh Partnerskej dohody SR na roky 2021 až 2027. Cieľom dokumentu je určenie stratégie a priorít Slovenskej republiky pre efektívne využívanie finančných prostriedkov z fondov politiky súdržnosti Európskej únie v objeme 12,6 mld. eur v novom programovom období eurofondov.

Ako vyplýva z materiálu, investície pôjdu na podporu piatich cieľov politiky súdržnosti so zameraním na konkurencieschopnejšiu a inteligentnejšiu, zelenšiu, prepojenejšiu, sociálnejšiu a inkluzívnejšiu Európu, ako aj na Európu bližšie k občanom a špecifický cieľ Fondu na spravodlivú transformáciu. V roku 2021 sa uskutočnilo viac ako dvesto pracovných stretnutí s jednotlivými rezortnými koordinátormi zodpovednými za prípravu materiálu, so zástupcami sociálnoekonomických partnerov a Európskej komisie. Po schválení vládou materiál oficiálne predložia Európskej komisii na formálne schválenie.Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu