Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole- dátum uzávierky


Dátum: 21.08.2018

Obrázok k aktualite Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole- dátum uzávierky
Dovoľujeme si Vás informovať, že po ukončení uzávierky hodnotiaceho kola č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP s názvom „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“, kód výzvy OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-01 je stanovený dátum uzávierky hodnotiaceho kola č. 3 na 13.9.2018 (spoločne pre projekty z viac rozvinutého regiónu - VRR a pre projekty z menej rozvinutých regiónov - MRR) a stále je možné predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku k predmetnej výzve. Znenie výzvy vrátane príloh nájdete tu: http://www.minedu.sk/762018-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-citatelska-matematicka-a-prirodovedna-gramotnost-v-zakladnej-skole-oplz-po12018dop111-01/

Skočiť na hlavné menu