Cieľom je, aby vedci a výskumníci získavali financie pružnejšie


Dátum: 08.09.2020

Obrázok k aktualite Cieľom je, aby vedci a výskumníci získavali financie pružnejšie
Od nástupu štátneho tajomníka rezortu školstva Ľudovíta Paulisa sa podarilo podniknúť kroky smerujúce k odblokovaniu a zrýchleniu procesov pri čerpaní a zazmluvnení projektov. Ako uviedol v utorok na tlačovej konferencii, cieľom je, aby vedci a výskumníci získavali financie pružnejšie.

Významnú časť financovania vedy a výskumu na Slovensku predstavujú najmä zdroje z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Po nástupe do funkcie Paulis skonštatoval, že v doterajšom priebehu súčasného programového obdobia (2014 – 2020) sa výzvy realizovali buď pochybným spôsobom, alebo neskôr sa prostriedky nečerpali vôbec. Následkom toho muselo Slovensko vrátiť naspäť už 108 miliónov eur, ide o takzvaný dekomitment.

"Od nášho nástupu na ministerstve podnikáme kroky voči Výskumnej agentúre smerujúce k odblokovaniu a zrýchleniu procesov čerpania a zazmluvňovania projektov," povedal Paulis. Od začiatku programového obdobia v roku 2014 do marca 2020 bolo čerpanie z Výskumnej agentúry na úrovni 20 miliónov eur. "Za mesiace apríl až august 2020 Výskumná agentúra uhradila už 28 miliónov eur," informoval štátny tajomník rezortu školstva. Tieto prostriedky sú určené najmä na refundáciu platov vedeckých pracovníkov a učiteľských pracovníkov.

 "Slovensko je na chvoste európskych krajín, ktoré čerpajú financie na vedu, výskum a inovácie, pričom značná časť je práve z eurofondov," povedal počas tlačovej konferencie rektor Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave Miroslav Fikar. Podotkol, že situácia sa už zlepšila. To, že sa podarilo naštartovať európske štrukturálne fondy na Slovensku, teší aj predsedu Slovenskej akadémie vied (SAV) Pavla Šajgalíka.

Zlá situácia je aj v oblasti uzatvárania nových zmlúv. Nové vedenie rezortu školstva riešilo i výzvy rozpracované ešte v roku 2018. "Výskumná agentúra sa na tieto veci zamerala a postupne pracuje na najrozpracovanejších výzvach tak, aby sme ich vo finále zazmluvnili. Zároveň tým stav v operačnom systéme sprehľadníme," dodal Paulis. Od apríla do augusta sa podľa neho podarilo zazmluvniť projekty v celkovom objeme vyše 100 miliónov eur.

Paulis poukázal aj na výzvy, ktoré sú zamerané najmä na ochorenie COVID-19. Rezort školstva preto pristúpil ku konsolidácii harmonogramu výziev, čo umožnilo vyhlásiť špecifické výzvy. Ako podotkol, tieto výzvy budú vyhodnotené do konca roka. Poukázal aj na to, že sa pripravujú ďalšie administratívne zjednodušenia procesov, aby sa všetky úkony ešte viac urýchlili.

Do konca roka 2023 má Slovensko k dispozícii 700 miliónov eur. Paulis skonštatoval, že ak to pôjde tento rok pri čerpaní ako doteraz, žiaden dekomitment hroziť nebude.

Źdoj:TASR

Skočiť na hlavné menu