Cezhraničný projekt zrealizoval 13 opatrení na piatich riekach


Dátum: 31.07.2021

Obrázok k aktualite Cezhraničný projekt zrealizoval 13 opatrení na piatich riekach
V rámci projektu Interreg "Alpsko-karpatský riečny koridor" sa realizovalo 13 pilotných opatrení na piatich riekach v prihraničnom regióne s Rakúskom. Išlo o rieky Schwechat, Fischa, Rudava, Močiarka a Malina. Informoval o tom komunikačný špecialista z Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia (BROZ) Patrik Gažo.

mocar


Alpsko-karpatský koridor je krajinný pás medzi východným úpätím Álp a západnou časťou Karpát. Predstavuje spojenie týchto dvoch biotopových hotspotov pre mnohé voľne žijúce živočíšne a rastlinné druhy. Toto spojenie sa nachádza medzi metropolitnými oblasťami Viedne a Bratislavy a je ovplyvnené človekom, priblížil Gažo.  

Rieky a záplavové oblasti alpsko-karpatského koridoru sú často jedinými spojovacími prvkami medzi existujúcimi chránenými oblasťami. "Najmä v čase klimatických diskusií je dôležité chrániť a renaturalizovať rieky a ich záplavové územia. Neporušené prírodné oblasti sú pre nás nevyhnutné ako rekreačné oblasti, ochrana pred povodňami a regulátory klímy, aj ako biotopy pre zvieratá a rastliny. Projekt k tomu významne prispel," povedal riaditeľ BROZ Pavol Surovec.

Revitalizačné opatrenia a opatrenia na ochranu druhov investovali environmentalisti dva milióny eur. Európsky fond regionálneho rozvoja poskytol 85 percent z celkovej sumy, zvyšok spolufinancovala spolková vláda, spolková krajina Dolné Rakúsko a Vodohospodárske združenie Schwechat.

"Vďaka cezhraničnej spolupráci sa počas týchto štyroch rokov realizovali dôležité revitalizačné projekty a vypracovali sa stratégie proti ostrovčekovitosti biotopov, ako aj na ochranu vzácnych druhov pred vyhynutím," hovorí riaditeľka Národného parku Donau-Auen Edith Klauser. V spolupráci s mimovládnymi organizáciami, obcami, školami a dobrovoľníkmi sa zlepšila aj ochrana druhov, ako sú rybárik riečny, užovka fŕkaná, podustva severná a mihuľa ukrajinská.

Surovec je presvedčený, že na posilnenie ekologickej siete alpsko-karpatského koridoru pre výzvy spojené so zmenou klímy sú potrebné ďalšie investície do zelenej infraštruktúry.

Partnermi projektu boli Národný park Donau-Auen, Rakúske spolkové lesy, obec Fischamend, viadonau, Vodohospodárske združenie Schwechat na rakúskej strane, BROZ a Štátna ochrana prírody SR na slovenskej strane.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu