Cezhraničný projekt s rozsiahlou obnovou hradu Devín bol ukončený


Dátum: 14.09.2023

Obrázok k aktualite Cezhraničný projekt s rozsiahlou obnovou hradu Devín bol ukončený
Cezhraničný projekt Culture Across - Kultúrne mosty cez rieku Morava, ktorého súčasťou bola rozsiahla obnova hradu Devín v Bratislave, bol ukončený. Zlepšiť mal komfort pre návštevníkov, ale aj prístupnosť areálu hradu znevýhodneným skupinám. Súčasťou bolo aj pokračovanie archeologického výskumu.

Výsledky projektu odprezentovali v utorok (12. 9.). V rámci projektu pribudol napríklad nový informačno-navigačný systém, pozostávajúci z viac ako 26 informačných a navigačných panelov. Panely obsahujú texty o rôznych súčastiach hradného areálu, ich histórii či význame v troch jazykových mutáciách, a to v slovenčine, angličtine a nemčine. Pri tvorbe nového systému sa kládol dôraz aj na dosiahnutie čo najväčšej miery inkluzivity. "Vhodnosť jednotlivých prvkov, ich formu a implementáciu sme konzultovali s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska," približuje Viktor Agócs, vedúci oddelenia správy budov a ochrany pamiatok Múzea mesta Bratislavy (MMB), ktoré hrad spravuje.

Jednotlivé informačné panely tak obsahujú popisy v Braillovom písme a tiež QR kód, cez ktorý bude čoskoro možné prekliknúť sa k audio sprievodcovi hradným areálom. V príprave je tiež osadenie reliéfnej mapy a haptického modelu hradného areálu. Pribudli taktiež odpočinkové zóny a priestor na prednášky či workshopy. Súčasťou projektu bola aj ďalšia etapa archeologického výskumu. V nedávno ukončenej etape výskumu medzi nájdenými nehnuteľnými a hnuteľnými pamiatkami sú najdôležitejšími tri výrazné, časovo odlišné skupiny nálezov. Reprezentujú pohrebiskovú aktivitu v eneolite, sídliskovú aktivitu v neskorej dobe laténskej a pohrebiskovú aktivitu v ranom stredoveku.

"Najvýznamnejšími nájdenými pamiatkami z eneolitu (neskorej doby kamennej) sú hroby. Tvoria ich kostrové pozostatky muža odkryté v novembri 2021 a ďalší hrobový nález, ktorý začíname práve odkrývať," priblížil archeológ Peter Barta. Nájdené boli aj ďalšie nálezy. Išlo napríklad o kolovú stavbu so základovými žľabmi, jamu vyplnenú zvyškami požiarom zaniknutej nadzemnej dreveno-hlinitej konštrukcie, kostrový hrob dospelého jedinca so železným nožom či kostrový hrob dieťaťa s dvomi nádobami. Súčasťou projektu bola taktiež rekonštrukcia krycej stavby ranokresťanských archeologických nálezov cella memoriae či sanácia a rekonštrukcia odkrytých historických architektúr (hradných múrov). MMB a obec Marchegg v rámci cezhraničného projektu spolupracujú na zachovaní svojho kultúrneho dedičstva a zvyšovaní povedomia širokej verejnosti o významných kultúrnych pamiatkach na oboch stranách hranice. Prispieť to má k zvýšeniu návštevníckeho potenciálu a atraktivity pohraničného regiónu Marchfeld - Záhorie - Bratislava.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu