Cezhraničný projekt o klíme a Dunaji obohatil žiakov o nové poznatky


Dátum: 02.02.2021

Obrázok k aktualite Cezhraničný projekt o klíme a Dunaji obohatil žiakov o nové poznatky
Zvýšiť povedomie o problematike klimatickej zmeny a jej dosahu na rieku Dunaj v pohraničnom regióne Slovenska a Maďarska bolo cieľom projektu cezhraničnej spolupráce bratislavskej Petržalky a mestskej časti Budapešť-Újbuda. Zameraný bol na výučbu v základných školách. Mestská časť pozitívne hodnotí, že ciele projektu sa podarilo splniť aj v čase pandémie nového koronavírusu. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.


Podľa samosprávy predstavuje klimatická zmena celosvetový problém, ktorý má dosah na všetky oblasti. V predmetnom pohraničnom regióne je to práve rieka Dunaj, jej povodie a ekosystém, ktoré sú najvystavenejšie tomuto globálnemu javu. "Veľmi intenzívne vnímam potrebu ochrany dedičstva a biodiverzity rieky Dunaj, a preto považujem za veľmi dôležité aktivity v oblasti vzdelávania detí a mládeže, pomocou ktorých je možné prispieť k pozitívnemu ovplyvneniu negatívnych dosahov na klímu a k rozvoju environmentálneho povedomia ďalších generácií," skonštatovala vicestarostka Petržalky Lýdia Ovečková.


V rámci projektu išlo napríklad o vytvorenie informačnej príručky o vplyve klímy na pohraničný región Dunaja, ktorá je súhrnom odborných poznatkov a cvičení. Na jej odbornom revidovaní sa podieľal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Nosnou časťou boli školské programy s konkrétnymi vzdelávacími aktivitami, ktoré sa pre pandémiu konali najmä on-line formou. Pripravené boli tiež audiovizuálne prezentácie či spoločný metodický manuál, ktorý môžu v budúcnosti využívať aj školy, ktoré do projektu zapojené neboli.


Do projektu boli zo strany mestskej časti Petržalka zapojené tri základné školy (ZŠ), a to ZŠ Dudova 2, ZŠ Holíčska 50 a ZŠ Pankúchova 4. Na strane mestskej časti Újbuda je to ZŠ Csiki-hegyek, ZŠ a gymnázium Bethlen Gábor a ZŠ a gymnázium Bárdos Lajos. Všetky školy sú Zelené školy, respektíve Ekoškoly, zamerané na environmentalistiku.


S prípravou materiálov začali projektoví partneri v auguste 2019, prvé cezhraničné stretnutie zástupcov partnerov projektu sa konalo v decembri 2019. Záverečné propagačné on-line podujatie projektu sa konalo minulý týždeň. Projekt bol financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Fondu malých projektov pre západný región, ktorý spravuje Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába – Dunaj – Váh.
 
Zdroj: TASR
 

Skočiť na hlavné menu