Cezhraničný projekt má geoinformatickou databázou pomôcť rozvoju regiónu Tokaja


Dátum: 06.12.2017

Obrázok k aktualite Cezhraničný projekt má geoinformatickou databázou pomôcť rozvoju regiónu Tokaja
Vytvorenie webstránky, na ktorej budú formou geografických informačných systémov (GIS) uvedené súbory dát z Tokajskej vinohradníckej oblasti na slovenskej aj maďarskej strane, je cieľom prebiehajúceho cezhraničného projektu. Od 1. septembra tohto roku ho realizuje Ústav geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach s partnerskou inštitúciou Univerzity Károlya Eszterházyho v maďarskom Jágri. Informovala o tom v stredu hovorkyňa UPJŠ Mária Hrehová.

      Projekt v trvaní necelých dvoch rokov je financovaný z eurofondov v rámci programu slovensko-maďarskej cezhraničnej spolupráce. Celkový grant pre obe partnerské univerzity je vo výške zhruba 427.400 eur, z toho slovenský partner získava s 10-% štátnou podporou 145.642 eur. Vytvorená spoločná geoinformatická databáza bude poskytovať všetky súbory dát - katastrálne, topografické, humánno-geografické, geologické, pedologické, meteorologické, dáta inžinierskych sietí, pôdohospodárske, lesnícke či vodohospodárske. "Je reálny predpoklad, že Web-GIS portál bude slúžiť ako zdroj dôležitých informácií potrebných pre ďalší ekonomický rozvoj Tokajských vinohradníckych regiónov na Slovensku i v Maďarsku," zhodnotil profesor Vladimír Sedlák z Ústavu geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.

      Vinohradnícka oblasť Tokaj z krajinného a kultúrno-geografického hľadiska môže byť podľa odborníkov považovaná za oblasť s jedinečným a homogénnym potenciálom, vyznačujúca sa do značnej miery ťažobnými aktivitami v blízkosti štátnych hraníc, ako aj vinárstvom a vinohradníctvom a širokou škálou turistických atrakcií.

      Základnou myšlienkou vytvorenia spoločnej geoinformatickej databázy zo strany oboch univerzít bolo podporiť prezentáciu a spoločný rozvoj vinárskej oblasti založenej na integrácii základných územných dát a vytvorenie spoločnej GIS databázy dvoch členských štátov Európskej únie. Databázy s rôznymi štruktúrami a názvoslovím komplikovali spracovanie GIS dát vo vinárskom regióne, jeho integráciu a prípravu vzájomne výhodných konceptov regionálneho rozvoja, ako aj transparentnosť vývojových snáh.

      "Cieľom projektu je zhromaždiť odborné skúsenosti a poznatky oboch inštitúcií a uľahčenie spoločných vzdelávacích procesov pomocou prevádzky modulárneho geoinformatického systému vinohradníckej oblasti. Navrhovaný systém je schopný integrovať a vizualizovať štandardizované geopriestorové databázy na oboch stranách hranice a podporovať funkčné regionálne plánovanie, rozvoj, marketing, udržateľné územné plánovanie, riadenie a v neposlednom rade prehlbuje zručnosti z diaľkového prieskumu zeme a súčasného stavu znalostí oboch inštitúcií," priblížil Sedlák. Trojjazyčný tematický obsah GIS databázy zverejnený na internetovej stránke môže byť podľa neho použitý ako overený zdroj informácií pre výrobcov vína, štátnu správu, miestnu samosprávu, verejnosť, miestnych obyvateľov, ako aj pre účastníkov cestovného ruchu na strane dopytu i ponuky. Okrem toho poskytuje ľahko dostupnú platformu na zverejnenie výsledkov výskumu v danom regióne.
Skočiť na hlavné menu