Česká cesta


Dátum: 15.10.2021

Obrázok k aktualite Česká cesta
Krátky popis: Spoločným menovateľom cezhraničnej spolupráce a jej výstupov je história cezhraničného regiónu na pozadí fenoménu historickej Českej cesty. Na prezentáciu témy je v Senici zrekonštruovaná posledná historická budova, bývalý letohrádok, neskôr Sokolovňa. Sokolovňa  je zapísaná v zozname národných  kultúrnych pamiatok. Po rekonštrukcii budovy ide o reprezentačný priestor mesta. Poskytuje priestor na organizovanie podujatí a výstav. Bolo tu zriadené interaktívne mestské múzeum s nosnou témou Českej cesty. V zámku v Kloboukách u Brna sa nachádza 100 ročné národopisné múzeum, ktoré bolo v rámci projektu revitalizované, inovované a značne sa rozšírila expozícia. Čiastočne bol zrekonštruovaný aj zámok, ktorý je vedený ako národná kultúrna pamiatka. Expozície s cezhraničným presahom zostavil cezhraničný tím odborníkov.
Ceská cesta
Prijímateľ: Mesto Senica, Město Klobouky u Brna
Celkové oprávnené náklady projektu: 1 725 596,01 EUR 

Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 1 466 756,61 EUR (prostriedky EÚ); 106 959,45 EUR (ŠR SR)

Vlastné zdroje: 128 806,40 EUR

Operačný program: Interreg V-A SK-CZ

Doba realizácie projektu: február 2018 – august 2020
 
 Ceská cesta_Sokolovňa
 
Skočiť na hlavné menu