Čerpanie starých eurozdrojov v desiatich programoch dosiahlo 9,6 miliardy eur, teda dve tretiny


Dátum: 23.01.2023

Obrázok k aktualite Čerpanie starých eurozdrojov v desiatich programoch dosiahlo 9,6 miliardy eur, teda dve tretiny
V dobiehajúcom treťom eurofondovom programovom období 2014 až 2020 boli k 31. decembru 2022 schválené zdroje Európskej únie v objeme 9,6 mld. eur. Predstavuje to čerpanie na úrovni 66,23 % z celkového záväzku 14,5 mld. eur v desiatich operačných programoch bez Programu rozvoja vidieka. Vyplýva to z čerpania prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov zverejneného na portáli Ministerstva financií SR ako orgánu auditu.

Pravidlo N+3 pre rok 2022 bolo splnené v deviatich programoch, len v programe Rybné hospodárstvo sa nepodarilo vyčerpať eurozdroje vo výške 1,65 mil. eur. Pre vyčerpanie celkovej alokácie desiatich programov zostáva vyčerpať na úrovni prijímateľov do 31. decembra 2023 a následne predložiť na Európsku komisiu do konca apríla 2024 oprávnené výdavky v minimálnej výške 5,22 mld. eur.

Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu