Čerpanie starých eurozdrojov ku koncu marca dosiahlo 11,3 miliardy eur


Dátum: 16.04.2023

Obrázok k aktualite Čerpanie starých eurozdrojov ku koncu marca dosiahlo 11,3 miliardy eur
Slovensko využilo z prostriedkov Európskej únie (EÚ) v dobiehajúcom programovom období 2014 až 2020 k 31. marcu tohto roka vo všetkých jedenástich programoch zhruba 11,3 mld. eur, teda 67,3 % z celkovej aktuálnej alokácie takmer 16,8 mld. eur. Bez Programu rozvoja vidieka dosiahlo čerpanie eurozdrojov skoro 10 mld. eur s podielom necelých 69 % zo 14,5 mld. eur. Vyplýva to z najnovších údajov o implementácii európskych štrukturálnych a investičných fondov zverejnených na portáli Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
 
Čerpanie eurofondov vo všetkých programoch oproti koncu februára medzimesačne vzrástlo takmer o 204 mil. eur a miera o 1,2 percentuálneho bodu. Využívanie zdrojov EÚ sa od začiatku tohto roka, čiže za prvé tri mesiace, zvýšilo o 414 mil. eur a úroveň približne o 2,5 percentuálneho bodu. Spolufinancovanie projektov zo štátneho rozpočtu v rámci čerpania ku koncu marca presiahlo 1,9 mld. eur, čiže skoro 66 % z plánovaných necelých 3 mld. eur. Kontrahované prostriedky EÚ v závere predošlého mesiaca predstavovali celkovo takmer 16,4 mld. eur, zhruba 98 % z celkovej vyčlenenej sumy. Riadiace orgány jednotlivých programov sprístupnili v platných výzvach a vyzvaniach pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok z eurozdrojov 23,8 mld. eur, čo celkovú alokáciu prevyšuje o 42 %.
 
Do konca tohto roka zostávalo z financií EÚ v programovom období 2014 až 2020, bez Programu rozvoja vidieka, využiť za deväť mesiacov ešte 4,53 mld. eur, čiže 31 % alokácie. Čerpanie by tak malo dosiahnuť priemerne 503 mil. eur mesačne. Program rozvoja vidieka z dôvodu predĺženia programového obdobia v tomto prípade do 31. decembra 2022 je možné implementovať až do roku 2025. Dovtedy v ňom treba využiť ešte 959 mil. eur, teda 42 % z alokácie.
 
Nadpriemernú úroveň využívania prostriedkov EÚ pri celkovej bilancii má stále šesť programov - Technická pomoc vyše 94 % z viac ako 159 mil. eur, Interact III cez 90 % z 39 mil. eur, Efektívna verejná správa takmer 82 % z 355 mil. eur, Ľudské zdroje tiež skoro 82 % z 3 mld. eur, programy cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko - Česko viac než 76 % z 90 mil. eur a Slovensko - Rakúsko nad 67 % z takmer 76 mil. eur. Pod priemernou úrovňou čerpania ostáva päť programov - Integrovaná infraštruktúra využila 66,5 % z viac než 6 mld. eur, Kvalita životného prostredia skoro 65 % z 2,8 mld. eur, Program rozvoja vidieka skoro 58 % z 2,3 mld. eur, Integrovaný regionálny operačný program cez 56 % z 1,9 mld. eur a Rybné hospodárstvo 26,5 % z 9,4 mil. eur.
 
Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu