Čerpanie starých eurofondov sa medzimesačne mierne zvýšilo


Dátum: 09.10.2023

Obrázok k aktualite Čerpanie starých eurofondov sa medzimesačne mierne zvýšilo
Z desiatich operačných programov (OP) programového obdobia 2014 - 2020 v celkovej výške 14,502 miliardy eur boli ku koncu septembra schválené prostriedky vo výške 11,468 miliardy eur. Čerpanie tak bolo na úrovni 79,08 %, čo predstavuje oproti augustu nárast takmer o tri percentá. Na svojej webovej stránke o tom informovalo Ministerstvo financií (MF) SR. Pre vyčerpanie celkovej alokácie zostáva predložiť na Európsku komisiu (EK) do konca apríla budúceho roka oprávnené výdavky v minimálnej výške 4,171 miliardy eur. Z toho najviac z OP Integrovaná infraštruktúra, a to 1,941 miliardy eur. Z OP Kvalita životného prostredia zostáva vyčerpať 982 miliónov eur a z Integrovaného regionálneho OP 628 miliónov eur.

"V roku 2021 boli Slovenskej republike pridelené prostriedky z iniciatívy REACT-EU, ktoré Európska komisia vyčlenila na podporu eliminovania dosahov pandémie. Celková dodatočná alokácia REACT-EU pre Slovenskú republiku, ktorá nezahŕňa alokáciu na Program rozvoja vidieka, predstavuje vyše 722 miliónov eur," uviedol rezort financií. EK umožnila v rámci schválených flexibilít presunutie nevyužitých zdrojov na financovanie riešenia dosahov krízy v súvislosti s vojnou na Ukrajine (FAST CARE), ktoré je zabezpečené prostredníctvom troch operačných programov s celkovou presunutou alokáciou 315 miliónov eur. "V marci tohto roku bola zmenou kohéznej legislatívy zo strany EK schválená iniciatíva SAFE, ktorá umožňuje využitie nevyčerpaných Európskych štrukturálnych a investičných fondov PO 2014 - 2020 na kompenzovanie zvýšených nákladov na dodávku plynu, prípadne elektriny predovšetkým pre zraniteľné domácnosti," dodalo ministerstvo financií. Na opatrenia SAFE boli predbežne vyčlenené prostriedky z OP Integrovaná infraštruktúra, OP Kvalita životného prostredia a Integrovaného operačného programu vo výške jednej miliardy eur. "Predpoklad čerpania v rámci určených programov je koncom tohto roka a začiatkom roka 2024," uviedol rezort.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu