Čerpanie prostriedkov EÚ k 30. júnu presiahlo 9 miliárd eur, je to zhruba 54 percent z alokácie


Dátum: 19.07.2022

Obrázok k aktualite Čerpanie prostriedkov EÚ k 30. júnu presiahlo 9 miliárd eur, je to zhruba 54 percent z alokácie
Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v programovom období 2014 až 2020 k 30. júnu tohto roka 9,027 mld. eur, čo je 53,99 % z celkovej aktuálnej alokácie 16,721 mld. eur. Využívanie európskych prostriedkov vo všetkých jedenástich programoch, vrátane Programu rozvoja vidieka, oproti koncu minulého roka vzrástlo takmer o 748 mil. eur, resp. o 9 % a miera čerpania o 4,35 percentuálneho bodu. Vyplýva to z údajov o implementácii európskych štrukturálnych a investičných fondov na portáli Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI).

„Z pohľadu novej legislatívy - uplatnenie 100 % financovania výdavkov zo strany Európskej komisie v 7. a 8. účtovnom roku (preplatenie všetkých deklarovaných výdavkov z rozpočtu EÚ) - k 30. 6. 2022 dosiahla SR za všetky fondy pre programové obdobie 2014 - 2020 čerpanie 9,79 mld. eur, čo predstavuje 58,55 % z celkovej alokácie zdrojov EÚ,“ uvádza sa v materiáli.

Európske financie z programového obdobia 2014 až 2020 treba dočerpať do konca budúceho roka. Spolufinancovanie projektov zo štátneho rozpočtu v rámci čerpania ku koncu júna predstavovalo 1,677 mld. eur, čiže 55,58 % z alokácie 3,016 mld. eur. Kontrahovanie prostriedkov EÚ dosiahlo objem 15,172 mld. eur, teda 90,74 % z celkovej sumy. V prípade domáceho spolufinancovania to bolo 2,683 mld. eur, čo je 88,95 %. Platné výzvy a vyzvania na európske financie mali objem 22,637 mld. eur, resp. 135,7 % z rozpočtu.

Nadpriemernú úroveň využívania európskych prostriedkov (nad 53,99 %) malo ku koncu júna päť programov - Technická pomoc 88,69 %, Interact III 82,55 %, Efektívna verejná správa skoro 68,63 %, Ľudské zdroje 66,74 % a Interreg V-A Slovensko - Česko 54,97 %. Pod priemernou úrovňou čerpania zostalo šesť programov - Program rozvoja vidieka 53,64 %, Kvalita životného prostredia 53,09 %, Integrovaná infraštruktúra 50,05%, Interreg V-A Slovensko - Rakúsko 46,77 %, Integrovaný regionálny operačný program 42,38 % a Rybné hospodárstvo 23,29 %.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu