Čerpanie peňazí Európskej únie ku koncu roka 2017 dosiahlo 11,28 percenta


Dátum: 19.01.2018

Obrázok k aktualite Čerpanie peňazí Európskej únie ku koncu roka 2017 dosiahlo 11,28 percenta
V deviatich z dvanástich programov na roky 2014 - 2020 sa z finančných prostriedkov Európskej únie do konca minulého roka využilo 1,748 mld.
eur z celkovej alokovanej sumy 15,493 mld. eur.

Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v programovom období 2014 - 2020 do konca roka 2017 v deviatich z dvanástich programov 1,748 mld. eur. Predstavuje to 11,28 % z celkovej alokácie všetkých programov 15,493 mld. eur. Oproti koncu novembra čerpanie finančných prostriedkov EÚ vzrástlo o 182,22 mil. eur a miera o 1,18 percentuálneho bodu (p. b.). Vyplýva to zo zverejnených informácií o implementácii európskych štrukturálnych a investičných fondov na portáli Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Domáce spolufinancovanie programov zo štátneho rozpočtu dosiahlo koncom vlaňajška 371,26 mil. eur, čo je 14,27 % z alokácie 2,602 mld. eur.
Medzimesačne to predstavuje rast o 40,83 mil. eur, resp. o 1,57 percentuálneho bodu.
 
Program rozvoja vidieka využil zo zdrojov EÚ do konca vlaňajška 25,05 %
(390,77 mil. eur z 1,560 mld. eur), Operačný program (OP) Technická pomoc 18,15 % (28,87 mil. eur zo 159,07 mil. eur), OP Integrovaná infraštruktúra 17,01 % (671,83 mil.eur z 3,949 mld. eur), OP Ľudské zdroje 13,01 % (288,42 mil. eur z 2,217 mld. eur), program spolupráce INTERACT III 10,10 % (3,98 mil. eur z 39,39 mil. eur).
 
OP Kvalita životného prostredia vyčerpal z peňazí EÚ 5,83 % (182,93 mil.
eur z 3,138 mld. eur), OP Efektívna verejná správa 4,61 % (12,83 mil.
eur z 278,45 mil. eur), Integrovaný regionálny operačný program (IROP)
4,59 % (79,9 mil. eur z 1,739 mld. eur) a OP Výskum a inovácie 3,96 %
(88,3 mil. eur z 2,231 mld. eur). V zostávajúcich troch menších programoch do konca minulého mesiaca neboli vyčerpané, resp. schválené žiadne finančné prostriedky. Ide o OP Rybné hospodárstvo (alokácia zdrojov EÚ 15,79 mil. eur), programy Interreg SR - ČR (90,14 mil. eur a SR - Rakúsko (75,89 mil. eur).
 
Aktuálne sa sleduje finančný míľnik v zmysle pravidla n+3 vo výške 1,364 mld. eur k 31. decembru 2018. Ide o sumu za jedenásť programov, kde je certifikačným orgánom Ministerstvo financií SR (bez Programu rozvoja vidieka). Na základe deklarovaných výdavkov stavu k 31. decembra 2017 je pre splnenie uvedeného míľnika potrebné predložiť Európskej komisii výdavky v minimálnej výške 780,57 mil. eur. Tento míľnik pre rok 2018 už splnili programy Integrovaná infraštruktúra a INTEREACT III.
 
Objem platných výziev, resp. vyzvaní koncom vlaňajška dosiahol v prípade zdrojov EÚ 12,161 mld. eur (78,70 % z alokácie) a zakontrahované boli prostriedky EÚ vo výške 5,327 mld. eur (34,39 % z alokácie). Program rozvoja vidieka má zakontrahovaných 50,44 % z alokácie (786,71 mil.
eur), OP Ľudské zdroje 49,10 % (1,089 mld. eur), OP Technická pomoc
48,34 % (76,9 mil. eur), OP Výskum a inovácie 35,77 % (798,09 mil. eur), OP Efektívna verejná správa 32,52 % (90,56 mil. eur), OP Kvalita životného prostredia 32,46 % (1,019 mld. eur), OP Integrovaná infraštruktúra 27,82 % (1,099 mld. eur), IROP 18,96 % (329,76 mil. eur) a OP Rybné hospodárstvo 0,18 % (27,7 tis. eur). Zvyšné dva programy Interreg nemali zakontrahované žiadne prostriedky.

Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu