Čerpanie peňazí Európskej únie k 31. máju dosiahlo 13,13 %


Dátum: 18.06.2018

Obrázok k aktualite  Čerpanie peňazí Európskej únie k 31. máju dosiahlo 13,13 %
BRATISLAVA 18. júna (SITA) - Slovensko využilo z peňazí Európskej únie v programovom období 2014 až 2020 do 31. mája tohto roka v desiatich z dvanástich programov 2,030 mld. eur. Predstavuje to 13,13 % z celkovej alokácie všetkých programov 15,466 mld. eur. Oproti koncu apríla čerpanie finančných prostriedkov EÚ vzrástlo o 41,99 mil. eur a miera o
0,27 percentuálneho bodu (p. b.). Vyplýva to z informácií o implementácii európskych štrukturálnych a investičných fondov zverejnených na portáli Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
 
Domáce spolufinancovanie programov zo štátneho rozpočtu dosiahlo v závere predošlého mesiaca 427,39 mil. eur, čo je 16,43 % z alokácie
2,602 mld. eur. Medzimesačne to znamená nárast o 8,52 mil. eur, resp. o
0,33 p. b.
 
Program rozvoja vidieka využil zo zdrojov EÚ ku koncu mája 29,34 %
(457,67 mil. eur z 1,560 mld. eur), Operačný program (OP) Technická pomoc 22,50 % (35,79 mil. eur zo 159,07 mil. eur), Program spolupráce INTERACT III 19,02 % (7,49 mil. eur z 39,39 mil. eur), OP Integrovaná infraštruktúra 18,45 % (728,6 mil. eur z 3,949 mld. eur), OP Ľudské zdroje 16,08 % (356,57 mil. eur z 2,217 mld. eur).
 
OP Kvalita životného prostredia vyčerpal z peňazí EÚ 7,84 % (245,86 mil.
eur z 3,138 mld. eur), OP Efektívna verejná správa 5,18 % (14,43 mil.
eur z 278,45 mil. eur), Integrovaný regionálny operačný program (IROP)
4,80 % (83,49 mil. eur z 1,739 mld. eur), OP Výskum a inovácie 4,58 %
(100,99 mil. eur z 2,204 mld. eur) a OP Rybné hospodárstvo 0,07 % (10,38 tis. eur z 15,79 mil. eur).
 
V zostávajúcich dvoch menších programoch do konca minulého mesiaca neboli vyčerpané, resp. schválené žiadne finančné prostriedky. Ide o programy Interreg SR - ČR (alokácia zdrojov EÚ 90,14 mil. eur) a SR - Rakúsko (75,89 mil. eur).
 
Ministerstvo financií SR je certifikačným orgánom pre jedenásť programov a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre Program rozvoja vidieka. Aktuálne sa podľa rezortu financií sleduje finančný míľnik v zmysle pravidla n+3 vo výške 1,364 mld. eur k 31. decembru 2018. Ide o sumu za jedenásť programov bez Programu rozvoja vidieka. Na základe stavu deklarovaných výdavkov k 31. máju je pre splnenie uvedeného míľnika potrebné predložiť Európskej komisii výdavky v minimálnej výške
653,98 mil. eur. Tento míľnik pre rok 2018 už splnili tri programy - Integrovaná infraštruktúra, Technická pomoc, Ľudské zdroje a INTERACT III.
 
Objem platných výziev, resp. vyzvaní koncom mája dosiahol v prípade zdrojov EÚ 13,324 mld. eur (86,37 % z alokácie) a zakontrahované boli prostriedky EÚ vo výške 6,103 mld. eur (39,46 % z alokácie). Program INTERACT III má z peňazí EÚ zakontrahovaných 100 % z alokácie (39,39 mil. eur), Program rozvoja vidieka 55,02 % (858,07 mil. eur), OP Ľudské zdroje 52,66 % (1,168 mld. eur), OP Technická pomoc 48,97 % (77,9 mil.
eur), Interreg SR - ČR 46,64 % (42,05 mil. eur), OP Výskum a inovácie
41,48 % (914,14 mil. eur), OP Kvalita životného prostredia 39,77 %
(1,248 mld. eur), OP Efektívna verejná správa 37,75 % (105,1 mil. eur), OP Integrovaná infraštruktúra 29,63 % (1,170 mld. eur), IROP 27,61 %
(480,09 mil. eur) a OP Rybné hospodárstvo 2,34 % (368,85 tis. eur).
Program Interreg SR - Rakúsko zatiaľ nemal zakontrahované žiadne peniaze.
 
Zdroj : SITA

Skočiť na hlavné menu