Čerpanie peňazí Európskej únie k 31. Januáru


Dátum: 21.02.2018

Obrázok k aktualite Čerpanie peňazí Európskej únie k 31. Januáru
Čerpanie peňazí Európskej únie k 31. januáru dosiahlo 11,49 percenta V deviatich z dvanástich programov na roky 2014 - 2020 sa z finančných prostriedkov Európskej únie do konca januára tohto roka využilo 1,78 mld. eur z celkovej alokovanej sumy 15,493 mld. eur.
 
Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v programovom období 2014 - 2020 do konca januára tohto roka v deviatich z dvanástich programov 1,78 mld. eur. Predstavuje to 11,49 % z celkovej alokácie všetkých programov 15,493 mld. eur. Oproti koncu minulého roka čerpanie finančných prostriedkov EÚ vzrástlo o 32,26 mil. eur a miera o 0,21 percentuálneho bodu (p. b.). Vyplýva to zo zverejnených informácií o implementácii európskych štrukturálnych a investičných fondov na portáli Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Domáce spolufinancovanie programov zo štátneho rozpočtu dosiahlo v závere prvého mesiaca 376,44 mil. eur, čo je 14,45 % z alokácie 2,604 mld. eur. Medzimesačne to predstavuje rast o 5,18 mil. eur, resp. o 0,18 percentuálneho bodu.

Program rozvoja vidieka využil zo zdrojov EÚ ku koncu januára 25,13 %
(391,99 mil. eur z 1,560 mld. eur), Operačný program (OP) Technická pomoc 19,47 % (30,97 mil. eur zo 159,07 mil. eur), OP Integrovaná infraštruktúra 17,62 % (695,79 mil. eur z 3,949 mld. eur), Program spolupráce INTERACT III 15,45 % (6,08 mil. eur z 39,39 mil. eur), OP Ľudské zdroje 13,07 % (289,87 mil. eur z 2,217 mld. eur).

OP Kvalita životného prostredia vyčerpal z peňazí EÚ 5,88 % (184,38 mil.
eur z 3,138 mld. eur), OP Efektívna verejná správa 4,61 % (12,83 mil.
eur z 278,45 mil. eur), Integrovaný regionálny operačný program (IROP)
4,60 % (79,91 mil. eur z 1,739 mld. eur) a OP Výskum a inovácie 3,96 %
(88,26 mil. eur z 2,231 mld. eur).

V zostávajúcich troch menších programoch do konca minulého mesiaca neboli vyčerpané, resp. schválené žiadne finančné prostriedky. Ide o OP Rybné hospodárstvo (alokácia zdrojov EÚ 15,79 mil. eur), programy Interreg SR - ČR (90,14 mil. eur a SR - Rakúsko (75,89 mil. eur).

Objem platných výziev, resp. vyzvaní koncom januára dosiahol v prípade zdrojov EÚ 12,243 mld. eur (79,22 % z alokácie) a zakontrahované boli prostriedky EÚ vo výške 5,473 mld. eur (35,32 % z alokácie). OP Ľudské zdroje má z peňazí EÚ zakontrahovaných 50,66 % z alokácie (1,123 mld.eur), Program rozvoja vidieka 50,62 % (789,45 mil. eur), OP Technická pomoc 48,36 % (76,93 mil. eur), OP Výskum a inovácie 37,06 % (826,91 mil. eur), OP Kvalita životného prostredia 32,78 % (1,029 mld. eur), OP Efektívna verejná správa 32,52 % (90,56 mil. eur), OP Integrovaná infraštruktúra 27,94 % (1,104 mld. eur), IROP 22,64 % (393,75 mil. eur) a OP Rybné hospodárstvo 0,18 % (27,7 tis. eur). Zvyšné dva programy Interreg nemali zakontrahované žiadne prostriedky.
 
Zdroj:SITA

Skočiť na hlavné menu