Čerpanie peňazí Európskej únie k 30. aprílu dosiahlo 23,62 percenta


Dátum: 29.05.2019

Obrázok k aktualite Čerpanie peňazí Európskej únie k 30. aprílu dosiahlo 23,62 percenta

Slovensko využilo z peňazí Európskej únie v programovom období 2014 až 2020 do 30. apríla 2019 vo všetkých dvanástich programoch spolu 3,653 mld. eur. Predstavuje to 23,62 % z celkovej alokácie 15,466 mld. eur. Oproti koncu marca čerpanie finančných prostriedkov EÚ vzrástlo o 91,842 mil. eur a miera o 0,59 percentuálneho bodu (p. b.). V porovnaní s koncom roka 2018 využívanie zdrojov EÚ stúplo o 302,338 mil. eur a podiel o 1,95 p. b. Vyplýva to z informácií o implementácii európskych štrukturálnych a investičných fondov zverejnených na portáli Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII).

Objem 510 platných výziev, resp. vyzvaní k 30. aprílu dosiahol v prípade zdrojov EÚ 15,493 mld. eur (100,43 % z alokácie) a zakontrahované boli prostriedky EÚ vo výške 8,890 mld. eur (57,48 % z alokácie). Finančné prostriedky v programovom období 2014 - 2020 je podľa pravidla n+3 potrebné vyčerpať do konca roka 2023, nevyužité zdroje prepadnú.

Ministerstvo financií SR je certifikačným orgánom pre jedenásť programov a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre Program rozvoja vidieka. Aktuálne sa podľa rezortu financií sleduje finančný míľnik v zmysle pravidla n+3 vo výške 1,411 mld. eur k 31. decembru 2019. Ide o sumu za jedenásť programov bez Programu rozvoja vidieka. Na základe stavu deklarovaných výdavkov k 30. aprílu 2019 je pre splnenie uvedeného míľnika potrebné predložiť Európskej komisii výdavky v minimálnej výške 693,42 mil. eur. Tento míľnik pre rok 2019 už splnili štyri programy - Integrovaná infraštruktúra, Ľudské zdroje, Technická pomoc a INTERACT III.

Operačný program (OP) Technická pomoc využil zo zdrojov EÚ ku koncu apríla 41,71 % (66,35 mil. eur zo 159,07 mil. eur), Program rozvoja vidieka 41,38 % (645,35 mil. eur z 1,560 mld. eur), OP Integrovaná infraštruktúra 33,04 % (1,305 mld. eur z 3,949 mld. eur), Program spolupráce INTERACT III 30,85 % (12,15 mil. eur z 39,39 mil. eur), OP Ľudské zdroje 27,11 % (vyše 601 mil. eur z 2,217 mld. eur).

OP Kvalita životného prostredia vyčerpal z peňazí EÚ 17,13 % (537,48 mil. eur z 3,138 mld. eur), OP Efektívna verejná správa 16,18 % (45,04 mil. eur z 278,45 mil. eur), Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 12,2 % (212,18 mil. eur z 1,739 mld. eur), OP Výskum a inovácie 10,13 % (223,36 mil. eur z 2,204 mld. eur). OP Rybné hospodárstvo využil z rozpočtu EÚ 4,24 % (669,34 tis. eur z 15,79 mil. eur), program Interreg SR - Rakúsko 2,93 % (2,22 mil. eur zo 75,89 mil. eur) a Interreg SR - ČR 2,74 % (2,47 mil. eur z 90,14 mil. eur).

Vláda schválila 21. mája presun 80 mil. eur z eurofondov medzi jednotlivými operačnými programami. Z OP Výskum a inovácie prejde do OP Integrovaná infraštruktúra 70 mil. eur a z OP Efektívna verejná správa do OP Ľudské zdroje 10 mil. eur. Dôvodom realokácie je nízka úroveň implementácie a hroziace riziko nevyčerpania finančných prostriedkov EÚ v niektorých operačných programoch. Rozhodnutie vlády je podmienené ešte súhlasom príslušných monitorovacích výborov a nakoniec aj Európskej komisie.

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) povedal, že schválené presunuté peniaze pôjdu na výstavbu ciest prvej triedy a obchvatov, ako aj na riešenie problému nezamestnanosti pri postupnom útlme banskej činnosti na Hornej Nitre. "Rezorty identifikovali, v ktorých operačných programoch sa nečerpá, alebo nie je požiadavka taká, aby sa alokované sumy vyčerpali. V týchto operačných programoch na základe návrhu rezortov budú finančné prostriedky presunuté tam, kde je na ne veľká požiadavka, kde sa čerpať stíhajú, a kde je ich nedostatok," uviedol Raši. Presunom peňazí na zmysluplné projekty sa podľa vicepremiéra zároveň zabráni v budúcnosti prepadnutiu peňazí z eurofondov.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu