Čerpanie peňazí EÚ v období 2007 - 2013 dosiahlo 97,55 %


Dátum: 26.12.2016

Obrázok k aktualite Čerpanie peňazí EÚ v období 2007 - 2013 dosiahlo 97,55 %
Využitie finančných prostriedkov Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 v štrnástich operačných programoch k 30. novembru tohto roku dosiahlo 11,333 mld. eur z celkového záväzku takmer 11,618 mld. eur.
 

Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie (EÚ) v programovom období 2007 až 2013 v štrnástich operačných programoch k 30. novembru tohto roka 11,333 mld. eur. Miera čerpania dosiahla 97,55 % z celkového záväzku takmer 11,618 mld. eur. Oproti koncu októbra využitie eurofondov vzrástlo o 28,91 mil. eur a miera o 0,25 percentuálneho bodu. Vyplýva to z informácií zverejnených na portáli ministerstva financií.

V porovnaní so záverom minulého roka je čerpanie prostriedkov EÚ v uvedenom programovom období vyššie o 938 mil. eur a podiel o 8,08 percentuálneho bodu. Jedenásť hlavných operačných programov v Národnom strategickom referenčnom rámci 2007 - 2013 zo zdrojov EÚ využilo ku koncu novembra 11,208 mld. eur, čiže 97,61 % zo záväzku 11,483 mld. eur.

Oprávnené obdobie pre realizáciu výdavkov programového obdobia 2007 - 2013 sa skončilo k 31. decembru 2015 a v tomto roku pokračuje proces spracovávania týchto výdavkov na národnej úrovni, ako aj voči Európskej komisii. Finálna úroveň čerpania bude známa po uzatvorení uvedeného programového obdobia na základe záverečnej dokumentácie, ktorá bude predložená Európskej komisii v marci 2017.

Operačný program Doprava ku koncu novembra vyčerpal 100,02 % z 3,160 mld. eur, Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 99,37 % (962,19 mil. eur z 968,25 mil. eur), Informatizácia spoločnosti tiež 99,06 % (835,66 mil. eur z 843,6 mil. eur), Výskum a vývoj 98,78 % (1,195 mld. eur z 1,209 mld. eur), Bratislavský kraj 98,76 % (94,02 mil. eur z 95,21 mil. eur), Interact II 98,05 % (28,74 mil. eur z 29,31 mil. eur), Technická pomoc 97,69 % (95,35 mil. eur z 97,6 mil. eur).

Program Zamestnanosť a sociálna inklúzia využil z peňazí EÚ 97,03 % (913,3 mil. eur z 941,3 mil. eur), Životné prostredie 95,82 % (1,744 mld. eur z 1,820 mld. eur), Regionálny operačný program 95,42 % (1,483 mld. eur z 1,555 mld. eur), Vzdelávanie 92,59 % (502,51 mil. eur z 542,73 mil. eur), Cezhraničná spolupráca SR - ČR 92,25 % (85,55 mil. eur z 92,74 mil. eur), Zdravotníctvo 89,04 % (222,6 mil. eur z 250 mil. eur) a Rybné hospodárstvo 83,12 % (10,7 mil. eur z 12,87 mil. eur).

Nevyčerpané zostali prostriedky v programoch Vzdelávanie v objeme 15,57 mil. eur (do konca rokov 2012 a 2013), Interact II vo výške 847,57 tis. eur (2014) a Rybné hospodárstvo 254,51 tis. eur (2012 - 2014).

Zdroj : SITA


Skočiť na hlavné menu