Čerpanie peňazí EÚ v období 2007 - 2013 dosahuje 97 %


Dátum: 15.08.2016

Obrázok k aktualite Čerpanie peňazí EÚ v období 2007 - 2013 dosahuje 97 %
Využitie finančných prostriedkov Európskej únie v programovom období 2007 až 2013 v štrnástich operačných programoch dosiahlo k 31. júlu 11,260 mld. eur z celkového záväzku takmer 11,618 mld. eur.

Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie (EÚ) v programovom období 2007 až 2013 v štrnástich operačných programoch k 31. júlu tohto roka 11,260 mld. eur. Miera čerpania dosiahla 96,92 % z celkového záväzku takmer 11,618 mld. eur. Oproti koncu júna využitie eurofondov vzrástlo o 2,91 mil. eur a miera o 0,03 percentuálneho bodu. Vyplýva to z informácií zverejnených na portáli ministerstva financií.
V porovnaní so záverom minulého roka je čerpanie prostriedkov EÚ vyššie o 865 mil. eur a podiel o 7,45 percentuálneho bodu. Jedenásť operačných programov v Národnom strategickom referenčnom rámci 2007 - 2013 zo zdrojov EÚ využilo ku koncu júla 11,135 mld. eur, čiže 96,97 % zo záväzku 11,483 mld. eur.
Oprávnené obdobie pre realizáciu výdavkov programového obdobia 2007 - 2013 sa skončilo k 31. decembru 2015 a v tomto roku pokračuje proces spracovávania týchto výdavkov na národnej úrovni, ako aj voči Európskej komisii. Pre vyčerpanie zostávajúcej alokácie uplynulého programového obdobia je potrebné na ministerstvo financií predložiť oprávnené výdavky v minimálnej sume 359,33 mil. eur. Finálna úroveň čerpania bude známa po uzatvorení uvedeného programového obdobia na základe záverečnej dokumentácie, ktorá bude predložená Európskej komisii v marci 2017.
Operačný program Doprava ku koncu júla vyčerpal z rozpočtu EÚ 100 % z 3,160 mld. eur, Výskum a vývoj 99,85 % (1,208 mld. eur z 1,209 mld. eur), Bratislavský kraj 99,29 % (94,53 mil. eur z 95,21 mil. eur), Interact II 98,05 % (28,74 mil. eur z 29,31 mil. eur), Technická pomoc 97,69 % (95,35 mil. eur z 97,6 mil. eur), Zamestnanosť a sociálna inklúzia 97,10 % (914 mil. eur z 941,3 mil. eur).
Program Informatizácia spoločnosti využil z peňazí EÚ 95,79 % (808,1 mil. eur z 843,6 mil. eur), Životné prostredie 95,58 % (1,740 mld. eur z 1,820 mld. eur), Regionálny operačný program 95,43 % (1,483 mld. eur z 1,555 mld. eur), Konkurencieschopnosť a hospodársky rast 93,44 % (904,73 mil. eur z 968,25 mil. eur), Vzdelávanie 92,61 % (502,6 mil. eur z 542,73 mil. eur), Cezhraničná spolupráca SR - ČR 92,06 % (85,38 mil. eur z 92,74 mil. eur), Zdravotníctvo 89,96 % (224,91 mil. eur z 250 mil. eur) a Rybné hospodárstvo 83,12 % (10,7 mil. eur z 12,87 mil. eur).
Nevyčerpané zostali prostriedky v programoch Vzdelávanie v objeme 15,57 mil. eur (do konca rokov 2012 a 2013), Interact II vo výške 847,57 tis. eur (2014) a Rybné hospodárstvo za 254,51 tis. eur (2012 - 2014).

Informácia o čerpaní EÚ fondov k 31.07.2016

http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=974

Zdroj : SITA a MF SR

Skočiť na hlavné menu