Čerpanie peňazí EÚ ku koncu novembra dosiahlo takmer 19 percent


Dátum: 18.12.2018

Obrázok k aktualite Čerpanie peňazí EÚ ku koncu novembra dosiahlo takmer 19 percent

Slovensko využilo z peňazí Európskej únie v programovom období 2014 až 2020 do 30. novembra tohto roka v jedenástich z dvanástich programov 2,92 mld. eur. Predstavuje to 18,88 % z celkovej alokácie všetkých programov 15,466 mld. eur. Oproti koncu októbra čerpanie finančných prostriedkov EÚ vzrástlo o 215,47 mil. eur a miera o 1,39 percentuálneho bodu (p. b.). V porovnaní s koncom minulého roka využívanie zdrojov EÚ vzrástlo o 1,173 mld. eur a podiel o 7,6 p. b.

Domáce spolufinancovanie programov zo štátneho rozpočtu dosiahlo v závere novembra 579,89 mil. eur, čo je 22,28 % z alokácie 2,602 mld. eur. Medzimesačne to predstavuje rast o 33,72 mil. eur, resp. o 1,3 p. b. Oproti záveru predošlého roka národné spolufinancovanie vzrástlo o 208,63 mil. eur, alebo o 8,01 p. b.

Program rozvoja vidieka využil zo zdrojov EÚ ku koncu novembra 35,05 % (546,65 mil. eur z 1,560 mld. eur), Operačný program (OP) Technická pomoc 33,85 % (53,84 mil. eur zo 159,07 mil. eur), OP Integrovaná infraštruktúra 28,81 % (1,138 mld. eur z 3,949 mld. eur), Program spolupráce INTERACT III 28,60 % (11,27 mil. eur z 39,39 mil. eur), OP Ľudské zdroje 22,66 % (502,5 mil. eur z 2,217 mld. eur).

OP Kvalita životného prostredia vyčerpal z peňazí EÚ 13,35 % (419 mil. eur z 3,138 mld. eur), OP Efektívna verejná správa 7,08 % (19,72 mil. eur z 278,45 mil. eur), OP Výskum a inovácie 6,09 % (134,13 mil. eur z 2,204 mld. eur), Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 5,44 % (94,55 mil. eur z 1,739 mld. eur), program Interreg SR - ČR 0,79 % (713,2 tis. eur z 90,14 mil. eur) a OP Rybné hospodárstvo 0,76 % (120,4 tis. eur z 15,79 mil. eur). V zostávajúcom programe Interreg SR - Rakúsko neboli využité žiadne zdroje z alokácie 75,89 mil. eur.

Ministerstvo financií SR je certifikačným orgánom pre jedenásť programov a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre Program rozvoja vidieka. Aktuálne sa podľa rezortu financií sleduje finančný míľnik v zmysle pravidla n+3 vo výške 1,364 mld. eur k 31. decembru 2018. Ide o sumu za jedenásť programov bez Programu rozvoja vidieka. Na základe stavu deklarovaných výdavkov k 30. novembru je pre splnenie uvedeného míľnika potrebné predložiť Európskej komisii výdavky v minimálnej výške ešte 510,38 mil. eur. Tento míľnik pre rok 2018 už splnili štyri programy - Integrovaná infraštruktúra, Ľudské zdroje, Technická pomoc a INTERACT III.

Objem platných výziev, resp. vyzvaní koncom novembra dosiahol v prípade zdrojov EÚ 14,834 mld. eur (96,16 % z alokácie) a zakontrahované boli prostriedky EÚ vo výške 7,939 mld. eur (51,33 % z alokácie). Program INTERACT III má z peňazí EÚ zakontrahovaných 100 % z alokácie (39,39 mil. eur), OP Ľudské zdroje 62,95 % (1,396 mld. eur), OP Integrovaná infraštruktúra 61,92 % (2,445 mld. eur), Program rozvoja vidieka 58,06 % (905,52 mil. eur), OP Efektívna verejná správa 53,26 % (148,29 mil. eur), OP Technická pomoc 52,24 % (83,1 mil. eur), Interreg SR - ČR 51,40 % (46,34 mil. eur), Interreg SR - Rakúsko 47,68 % (36,19 mil. eur), OP Kvalita životného prostredia 46,95 % (1,473 mld. eur), IROP 38,32 % (666,25 mil. eur), OP Výskum a inovácie 31,68 % (698,3 mil. eur) a OP Rybné hospodárstvo 7,59 % (1,2 mil. eur).

Zdroj : SITA


Skočiť na hlavné menu