Čerpanie peňazí EÚ k 31. októbru dosiahlo 17,49 %


Dátum: 20.11.2018

Obrázok k aktualite Čerpanie peňazí EÚ k 31. októbru dosiahlo 17,49 %
Slovensko využilo z peňazí Európskej únie v programovom období 2014 až 2020 do 31. októbra tohto roka v jedenástich z dvanástich programov 2,705 mld. eur. Predstavuje to 17,49 % z celkovej alokácie všetkých programov 15,466 mld. eur. Oproti koncu septembra čerpanie finančných prostriedkov EÚ vzrástlo o 222,38 mil. eur a miera o 1,44 percentuálneho bodu (p. b.). Vyplýva to z informácií o implementácií európskych štrukturálnych a investičných fondov zverejnených na portáli Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

V porovnaní s koncom minulého roka využívanie zdrojov EÚ vzrástlo o 957,07 mil. eur a podiel o 6,21 p. b. Domáce spolufinancovanie programov zo štátneho rozpočtu dosiahlo v závere októbra 546,17 mil. eur, čo je 20,98 % z alokácie 2,603 mld. eur. Medzimesačne to predstavuje rast o 38,01 mil. eur, resp. o 1,44 p. b. Oproti záveru predošlého roka národné spolufinancovanie vzrástlo o 174,91 mil. eur, alebo o 6,71 p. b.

Program rozvoja vidieka využil zo zdrojov EÚ ku koncu októbra 34,33 % (546,17 mil. eur z 1,560 mld. eur), Operačný program (OP) Technická pomoc 30,10 % (47,87 mil. eur zo 159,07 mil. eur), OP Integrovaná infraštruktúra 26,57 % (1,049 mld. eur z 3,949 mld. eur), Program spolupráce INTERACT III 22,76 % (8,97 mil. eur z 39,39 mil. eur), OP Ľudské zdroje 21,47 % (476,04 mil. eur z 2,217 mld. eur).

OP Kvalita životného prostredia vyčerpal z peňazí EÚ 11,32 % (355,23 mil. eur z 3,138 mld. eur), OP Efektívna verejná správa 6,22 % (17,31 mil. eur z 278,45 mil. eur), OP Výskum a inovácie 5,57 % (122,73 mil. eur z 2,204 mld. eur), Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 5,29 % (91,94 mil. eur z 1,739 mld. eur), OP Rybné hospodárstvo 0,61 % (95,9 tis. eur z 15,79 mil. eur) a program spolupráce Interreg SR - ČR 0,09 % (77,5 tis. eur z 90,14 mil. eur). V zostávajúcom programe Interreg SR - Rakúsko neboli ku koncu októbra vyčerpané žiadne peniaze z alokácie 75,89 mil. eur.

Ministerstvo financií SR je certifikačným orgánom pre jedenásť programov a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre Program rozvoja vidieka. Aktuálne sa podľa rezortu financií sleduje finančný míľnik v zmysle pravidla n+3 vo výške 1,364 mld. eur k 31. decembru 2018. Ide o sumu za jedenásť programov bez Programu rozvoja vidieka. Na základe stavu deklarovaných výdavkov k 31. októbru je pre splnenie uvedeného míľnika potrebné predložiť Európskej komisii výdavky v minimálnej výške ešte 537,45 mil. eur. Tento míľnik pre rok 2018 už splnili štyri programy - Integrovaná infraštruktúra, Ľudské zdroje, Technická pomoc a INTERACT III.

Objem platných výziev, resp. vyzvaní koncom októbra dosiahol v prípade zdrojov EÚ 14,42 mld. eur (93,48 % z alokácie) a zakontrahované boli prostriedky EÚ vo výške 7,545 mld. eur (48,78 % z alokácie). Program INTERACT III má z peňazí EÚ zakontrahovaných 100 % z alokácie (39,39 mil. eur), OP Ľudské zdroje 62,17 % (1,379 mld. eur), Program rozvoja vidieka 57,71 % (900,07 mil. eur), OP Integrovaná infraštruktúra 55,39 % (2,187 mld. eur), OP Technická pomoc 52,51 % (83,53 mil. eur), Interreg SR - ČR 50,93 % (45,91 mil. eur), OP Kvalita životného prostredia 46,26 % (1,451 mld. eur), Interreg SR - Rakúsko 45,83 % (34,78 mil. eur), OP Efektívna verejná správa 41,84 % (116,49 mil. eur), IROP 35,02 % (608,97 mil. eur), OP Výskum a inovácie 31,66 % (697,82 mil. eur) a OP Rybné hospodárstvo 3,62 % (572,17 tis. eur).

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu