Čerpanie peňazí EÚ k 31. júlu dosiahlo 15,12 percenta


Dátum: 21.08.2018

Obrázok k aktualite Čerpanie peňazí EÚ k 31. júlu dosiahlo 15,12 percenta
Z finančných prostriedkov Európskej únie na roky 2014 až 2020 sa do konca júla využilo 2,339 mld . eur z celkovej alokovanej sumy 15,466 mld. eur.

Slovensko využilo z peňazí Európskej únie v programovom období 2014 až 2020 do 31. júla tohto roka v desiatich z dvanástich programov 2,339 mld. eur. Predstavuje to 15,12 % z celkovej alokácie všetkých programov 15,466 mld. eur. Oproti koncu júna čerpanie finančných prostriedkov EÚ vzrástlo o 201,76 mil. eur a miera o 1,3 percentuálneho bodu (p. b.). Vyplýva to z informácií o implementácii európskych štrukturálnych a investičných fondov zverejnených na portáli Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. V porovnaní s koncom minulého roka využívanie zdrojov EÚ vzrástlo o 591,33 mil. eur a podiel o 3,84 p. b.
 
Domáce spolufinancovanie programov zo štátneho rozpočtu dosiahlo v závere júla 482,93 mil. eur, čo je 18,56 % z alokácie 2,602 mld. eur.
Medzimesačne to predstavuje rast o 34,85 mil. eur, resp. o 1,34 p. b.
Oproti záveru predošlého roka národné spolufinancovanie vzrástlo o
111,67 mil. eur, alebo o 4,29 p. b.
 
Program rozvoja vidieka využil zo zdrojov EÚ ku koncu júla 32,37 %
(504,93 mil. eur z 1,560 mld. eur), Operačný program (OP) Technická pomoc 27,01 % (42,96 mil. eur zo 159,07 mil. eur), OP Integrovaná infraštruktúra 22,23 % (877,88 mil. eur z 3,949 mld. eur), Program spolupráce INTERACT III 20,86 % (8,22 mil. eur z 39,39 mil. eur), OP Ľudské zdroje 18,33 % (406,39 mil. eur z 2,217 mld. eur).
 
OP Kvalita životného prostredia vyčerpal z peňazí EÚ 9,30 % (291,76 mil.
eur z 3,138 mld. eur), OP Efektívna verejná správa 5,67 % (15,8 mil. eur z 278,45 mil. eur), Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 4,87 % (84,77 mil. eur z 1,739 mld. eur), OP Výskum a inovácie 4,83 % (106,45 mil. eur z 2,204 mld. eur) a OP Rybné hospodárstvo 0,07 % (10,38 tis.eur z 15,79 mil. eur). V zostávajúcich dvoch menších programoch do konca minulého mesiaca neboli vyčerpané, resp. schválené žiadne finančné prostriedky. Ide o programy Interreg SR - ČR (alokácia zdrojov EÚ 90,14 mil. eur) a SR - Rakúsko (75,89 mil. eur).
 
Ministerstvo financií SR je certifikačným orgánom pre jedenásť programov a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre Program rozvoja vidieka. Aktuálne sa podľa rezortu financií sleduje finančný míľnik v zmysle pravidla n+3 vo výške 1,364 mld. eur k 31. decembru 2018. Ide o sumu za jedenásť programov bez Programu rozvoja vidieka. Na základe stavu deklarovaných výdavkov k 31. júlu je pre splnenie uvedeného míľnika potrebné predložiť Európskej komisii výdavky v minimálnej výške ešte 605,13 mil. eur. Tento míľnik pre rok 2018 už splnili štyri programy - Integrovaná infraštruktúra, Ľudské zdroje, Technická pomoc a INTERACT III.
 
Objem platných výziev, resp. vyzvaní koncom júla dosiahol v prípade zdrojov EÚ 13,432 mld. eur (87,07 % z alokácie) a zakontrahované boli prostriedky EÚ vo výške 6,664 mld. eur (43,09 % z alokácie). Program INTERACT III má z peňazí EÚ zakontrahovaných 100 % z alokácie (39,39 mil. eur), Program rozvoja vidieka 57,01 % (889,16 mil. eur), OP Ľudské zdroje 54,82 % (1,215 mld. eur), OP Technická pomoc 51,96 % (82,66 mil.eur), Interreg SR - ČR 50,93 % (45,91 mil. eur), OP Kvalita životného prostredia 43,67 % (1,370 mld. eur), Interreg SR - Rakúsko 42,76 %(32,45 mil. eur), OP Integrovaná infraštruktúra 42,53 % (1,680 mld.
eur), OP Efektívna verejná správa 39,02 % (108,66 mil. eur), IROP 30,54 % (531 mil. eur), OP Výskum a inovácie 30,36 % (669,16 mil. eur) a OP Rybné hospodárstvo 2,39 % (377,85 tis. eur).

Zdroj: SITA
Skočiť na hlavné menu