Čerpanie peňazí EÚ k 30. aprílu dosiahlo 12,86 percenta


Dátum: 21.05.2018

Obrázok k aktualite Čerpanie peňazí EÚ k 30. aprílu dosiahlo 12,86 percenta
Z finančných prostriedkov Európskej únie na roky 2014 až 2020 sa do konca apríla tohto roka využilo 1,989 mld. eur z celkovej alokovanej sumy 15,466 mld. eur.

Slovensko využilo z peňazí Európskej únie v programovom období 2014 až 2020 do 30. apríla tohto roka v desiatich z dvanástich programov 1,989 mld. eur. Predstavuje to 12,86 % z celkovej alokácie všetkých programov 15,466 mld. eur. Oproti koncu marca čerpanie finančných prostriedkov EÚ vzrástlo o 51,34 mil. eur a miera o 0,33 percentuálneho bodu (p. b.). Vyplýva to z informácií o implementácií európskych štrukturálnych a investičných fondov zverejnených na portále Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
 
Domáce spolufinancovanie programov zo štátneho rozpočtu dosiahlo v závere apríla 418,87 mil. eur, čo je 16,10 % z alokácie 2,602 mld. eur.
Medzimesačne to znamená rast o 9,83 mil. eur, resp. o 0,38 p. b.
 
Program rozvoja vidieka využil zo zdrojov EÚ ku koncu apríla 28,54 %
(445,17 mil. eur z 1,560 mld. eur), Operačný program (OP) Technická pomoc 21,62 % (34,39 mil. eur zo 159,07 mil. eur), OP Integrovaná infraštruktúra 18,29 % (722,16 mil. eur z 3,949 mld. eur), Program spolupráce INTERACT III 16,85 % (6,64 mil. eur z 39,39 mil. eur), OP Ľudské zdroje 16,14 % (357,88 mil. eur z 2,217 mld. eur).
 
OP Kvalita životného prostredia vyčerpal z peňazí EÚ 7,31 % (229,31 mil.
eur z 3,138 mld. eur), OP Efektívna verejná správa 4,78 % (13,31 mil.
eur z 278,45 mil. eur), Integrovaný regionálny operačný program (IROP)
4,72 % (82,01 mil. eur z 1,739 mld. eur), OP Výskum a inovácie 4,45 %
(98 mil. eur z 2,204 mld. eur) a OP Rybné hospodárstvo 0,07 % (10,38 tis. eur z 15,79 mil. eur). V zostávajúcich dvoch menších programoch do konca minulého mesiaca neboli vyčerpané, resp. schválené žiadne finančné prostriedky. Ide o programy Interreg SR - ČR (alokácia zdrojov EÚ 90,14 mil. eur) a SR - Rakúsko (75,89 mil. eur).
 
Ministerstvo financií SR je certifikačným orgánom pre jedenásť programov a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre Program rozvoja vidieka. Aktuálne sa podľa rezortu financií sleduje finančný míľnik v zmysle pravidla n+3 vo výške 1,364 mld. eur k 31. decembru 2018. Ide o sumu za jedenásť programov bez Programu rozvoja vidieka. Na základe stavu deklarovaných výdavkov k 30. aprílu je podľa rezortu financií pre splnenie uvedeného míľnika potrebné predložiť Európskej komisii výdavky v minimálnej výške 736,03 mil. eur. Tento míľnik pre rok 2018 už splnili tri programy - Integrovaná infraštruktúra, Technická pomoc a INTERACT III.
 
Objem platných výziev, resp. vyzvaní koncom apríla dosiahol v prípade zdrojov EÚ 13,189 mld. eur (85,49 % z alokácie) a zakontrahované boli prostriedky EÚ vo výške 5,926 mld. eur (38,32 % z alokácie). Program INTERACT III má z peňazí EÚ zakontrahovaných 100 % z alokácie (39,39 mil. eur), Program rozvoja vidieka 54,25 % (846,17 mil. eur), OP Ľudské zdroje 52,44 % (1,163 mld. eur), OP Technická pomoc 48,84 % (77,69 mil.

eur), OP Výskum a inovácie 40,73 % (897,63 mil. eur), Interreg SR - ČR
39,14 % (35,28 mil. eur), OP Kvalita životného prostredia 37,15 % (1,166 mld. eur), OP Efektívna verejná správa 35,97 % (100,17 mil. eur), OP Integrovaná infraštruktúra 29,35 % (1,159 mld. eur), IROP 25,44 %
(442,32 mil. eur) a OP Rybné hospodárstvo 1,04 % (164,2 tis. eur). Len Program Interreg SR - Rakúsko zatiaľ nemal zakontrahované žiadne peniaze.

Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu