Čerpanie eurozdrojov ku koncu októbra presiahlo 9 miliárd eur, čo je takmer 63 percent


Dátum: 14.11.2022

Obrázok k aktualite Čerpanie eurozdrojov ku koncu októbra presiahlo 9 miliárd eur, čo je takmer 63 percent
Z celkového záväzku desiatich operačných programov v období na roky 2014 až 2020 zo zdrojov Európskej únie v objeme nad 14,5 mld. eur boli k 31. októbru tohto roka schválené prostriedky vo výške takmer 9,1 mld. eur, čo znamená čerpanie na úrovni zhruba 62,7 %. Vyplýva to z informácií o čerpaní prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov zverejnených na portáli Ministerstva financií SR. Nie sú v tom zahrnuté údaje o Programe rozvoja vidieka.
 
V porovnaní s koncom septembra výška schválených eurozdrojov medzimesačne vzrástla skoro o 112,5 mil. eur a miera ich využitia o 0,78 percentuálneho bodu. Oproti koncu minulého roka čerpanie eurozdrojov vzrástlo o 1,95 mld. eur, resp. o 27 % a podiel približne o 13 percentuálnych bodov.
 
Nadpriemernú úroveň čerpania zdrojov EÚ malo ku koncu októbra päť z desiatich programov. Operačný program Technická pomoc využil takmer 92 % prostriedkov (146 mil. eur), program spolupráce Interact III skoro 83,5 % (necelých 33 mil. eur), Operačný program Ľudské zdroje cez 77 % (2,31 mld. eur), Operačný program Efektívna verejná správa vyše 71 % (takmer 253 mil. eur) a program Interreg V-A Slovensko-Česko skoro 67,5 % (takmer 61 mil. eur).
 
Pod hranicou priemeru zostávali Operačný program Integrovaná infraštruktúra s podielom čerpania skoro 60,5 % (3,64 mld. eur), program Interreg V-A Slovensko-Rakúsko s vyše 60 % (bezmála 46 mil. eur), Operačný program Kvalita životného prostredia využil viac než 58 % eurozdrojov (1,65 mld. eur), Integrovaný regionálny operačný program cez 49 % (952,5 mil eur) a Operačný program Rybné hospodárstvo nad 23,5 % (2,2 mil. eur).

Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu