Centrálny ekonomický systém zefektívni a zlacní riadenie verejných financií


Dátum: 24.07.2017

Obrázok k aktualite Centrálny ekonomický systém zefektívni a zlacní riadenie verejných financií
Okamžitá dostupnosť dát pre analýzy a riadenie verejných financií, úspora peňazí na správu a prevádzku vlastných ekonomických informačných systémov dotknutých organizácií, presnejšie účtovné závierky, účinnejšie nastavenie procesov účtovníctva a konsolidácie, kvalitnejšie a konzistentnejšie dáta v oblasti výkazníctva štátnej a verejnej správy. To budú najväčšie prínosy Centrálneho ekonomického systému.


Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII), zverejnil vyzvanie na národný projekt „Centrálny ekonomický systém“ (CES).

Cieľom projektu je zavedenie ekonomického informačného systému ako základného prostriedku pre uplatnenie optimalizácie ekonomických procesov subjektov štátnej správy. CES umožní Ministerstvu financií SR tieto procesy centrálne metodicky riadiť a usmerňovať, zefektívňovať ich výkon a znižovať náklady na ich prevádzku. Do projektu bude zapojených 487 organizácií štátnej správy.

CES sa bude skladať z modulov, ktorých súčasťou budú štandardizované procesy ekonomických a podporných agend subjektov štátnej správy. (Napr. Finančné účtovníctvo, Rozpočet, Evidencia majetku, Personalistika a iné.) Zapojenie bude prebiehať prostredníctvom vytvorenej Dohody o migrácii zapájanej organizácie do CES.

Celková maximálna suma vyčlenená v rámci relevantného špecifického cieľa na toto vyzvanie predstavuje 48 185 000,00 eur.

Dátum uzávierky vyzvania na národný projekt je 13.10.2017. Vyzvanie na národný projekt je spolu s ďalšími podrobnými informáciami zverejnené na webstránkach: www.informatizacia.sk, www.opii.gov.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk.

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Zdroj: www.vicepremier.gov.sk 


Skočiť na hlavné menu