CENTRAL EUROPE - nová kapitalizačná výzva v roku 2019


Dátum: 20.11.2018

Obrázok k aktualite CENTRAL EUROPE - nová kapitalizačná výzva v roku 2019
Pre naplnenie zámeru využiť sľubné výsledky aktuálne implementovaných a už financovaných 85 projektov v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE, rozhodlo 9 programových krajín na svojom stretnutí dňa 2. októbra 2018 v meste Erfurt v Nemecku o vyhlásení experimentálnej, tzv. kapitalizačnej výzvy na predkladanie projektov. Táto výnimočná výzva by mala byť vyhlásená na jar v roku 2019 a záujemcom budú poskytnuté všetky zostávajúce finančné prostriedky zo zdrojov ERDF v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE.

Úspešné projekty by tak mohli dosiahnuť lepšiu udržateľnosť svojich výsledkov, plánovať, rozvíjať a implementovať nové aktivity na regionálnej a miestnej úrovni, podporovať skvalitňovanie jestvujúcich alebo tvorbu nových politík a budovať či zveľaďovať nadnárodné partnerstvá.

Výzva taktiež nabáda k užšej koordinácii s inými nástrojmi EÚ, ako je napríklad program Horizont 2020.

Podrobné informácie o výzve a presné dátumy jej spustenia a ukončenia budú prerokované na nasledujúcom stretnutí programových krajín v polovici januára 2019. Úrad vlády SR bude o podrobnostiach verejnosť informovať.
 
Skočiť na hlavné menu