Budovu Národného lesníckeho centra vo Zvolene zrekonštruovali za viac ako 1,8 mil. eur


Dátum: 28.10.2020

Obrázok k aktualite Budovu Národného lesníckeho centra vo Zvolene zrekonštruovali za viac ako 1,8 mil. eur
Komplexnú rekonštrukciu administratívnej budovy Národného lesníckeho centra (NLC) na Sokolskej ulici vo Zvolene v septembri po jeden a pol roku ukončili. Ako spoločnosť informuje v tlačovej správe, výška celkových oprávnených výdavkov projektu predstavovala viac ako 1,8 mil. eur. Rekonštrukciu realizovali v rámci implementácie projektu s názvom NLC – Zníženie energetickej náročnosti budovy, ktorý bol financovaný prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Počas obnovy zrealizovali stavebno-technické opatrenia v súlade s energetickým auditom - zateplili obvodový plášť a komplexne zrekonštruovali tepelno-technické zariadenia vrátane hydraulického vyregulovania vykurovacej sústavy a termostatizácie. Zároveň boli riešené aj rozvody zdravotechniky, osvetlenie, napojenie na solárne kolektory, rekonštrukcia osobného výťahu, vybudovanie bezbariérového vstupu do budovy a oddrenážovanie severnej fasády podpivničenej časti stavby.

„Po realizácii opatrení objekt spĺňa požiadavky pre triedu energetickej hospodárnosti v kategórii administratívnych budov A1 - ultra nízkoenergetická budova. Úspora podľa globálneho ukazovateľa primárnej energie predstavuje 67 % a úspora potreby energie na vykurovanie až 69 %,“ objasnil hovorca NLC Ján Lichý.

Keďže ide o historicky aj architektonicky hodnotnú budovu, vedenie Národného lesníckeho centra konzultovalo všetky úpravy vonkajšieho vzhľadu a sčasti aj interiéru budovy s odborníkmi z radov architektov tak, aby sa budova po rekonštrukcii čo najviac približovala pôvodnému originálu. „Na túto rekonštrukciu bude nadväzovať aj revitalizácia okolia budovy financovaná z prostriedkov Národného lesníckeho centra, ktorou sa vytvoria vhodné oddychové zóny pre obyvateľov i návštevníkov mesta Zvolen,“ dodal hovorca.

Národné lesnícke centrum je štátom zriadená príspevková organizácia, ktorá organizačne podlieha Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) a metodicky ju usmerňuje Sekcia lesného hospodárstva a spracovania dreva MPRV SR. Sídli vo Zvolene a tvoria ho štyri ústavy: Lesnícky výskumný ústav, Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania, Ústav lesných zdrojov a informatiky a Ústav pre hospodársku úpravu lesov.

Zdroj SITA


Skočiť na hlavné menu