Budovanie školských dažďových záhrad ako adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy


Dátum: 13.10.2022

Obrázok k aktualite Budovanie školských dažďových záhrad ako adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy












Liptovský Mikuláš (1)
Názov: Budovanie školských dažďových záhrad ako adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy
Krátky popis: Hlavným cieľom projektu bolo znižovať riziká povodní a reagovať na zmeny klímy vybudovaním dažďových záhrad, ako vodozádržných opatrení, v 5 objektoch školských zariadení (základné a materské školy) v intraviláne mesta Liptovský Mikuláš.
Prijímateľ:  Mesto Liptovský Mikuláš
Celkové oprávnené náklady projektu:  107 341,71 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   101 974,62 EUR
Vlastné zdroje:   5 367,09 EUR
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 10/2018 - 07/2021 (33 mesiacov)
Liptovský Mikuláš (2)
Skočiť na hlavné menu