Budova Zlatého býka bude opäť centrom kultúrneho a spoločenského diania


Dátum: 24.09.2021

Obrázok k aktualite Budova Zlatého býka bude opäť centrom kultúrneho a spoločenského diania
V budove Zlatého býka na Námestí osloboditeľov v Michalovciach čoskoro otvoríme novú galériu a turistické informačné centrum. Slávnostné otvorenie bude spojené s vernisážou výstavy Zemplín bez hraníc a s tlačovou konferenciou. Uskutoční sa 24. septembra pre pozvaných hostí. 
 
Mesto Michalovce spolu s ukrajinským mestom Užhorod a maďarským mestom Sátoraljaújhely realizuje projekt Through Art we Ruin Borders – Umením búrame hranice. Projekt podporila Európska únia finančnými prostriedkami vo výške 998 750,76 eur z celkového rozpočtu projektu vo výške 1 296 729,25 eur. Oprávnené finančné prostriedky pre  mesto Michalove sú vo výške 1 009 668,51 eur z toho stavba predstavuje 615 158 eur, vybavenie 160 327 eur  a plánované produkty cestovného ruchu a kultúrne podujatia 234 183 eur.  Výška nenávratného finančného príspevku pre mesto Michalovce predstavuje 773 183 eur.
 

Projekt prebieha od októbra 2019 do júna 2022. Tvoria ho tri hlavné časti.

V rámci prvej sa realizovala komplexná rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky Zlatý býk. Budova, ktorá do nedávnej minulosti slúžila na rôzne komerčné účely, sa premenila na novú mestskú galériu a turistické informačné centrum. Súčasťou rekonštrukcie bolo vytvorenie depozitu, inštalovanie galerijného systému, nábytku, ozvučenia, prezentačného systému a iného potrebného vybavenia. Budova bola zabezpečená monitorovacím zariadením a kamerovými systémami s pripojením na mestskú políciu.

Druhú časť tvorí zabezpečenie inovatívno-informačných kanálov a produktov cestovného ruchu. Bola vytvorená voľne prístupná mobilná aplikácia Zemplín región, vytvorená pre platformy Android a iOS v štyroch jazykových mutáciách (slovenská, maďarská, anglická a ukrajinská verzia). Vnikol aj propagačný materiál s názvom Tipy na výlety taktiež v uvedených jazykoch. Súčasne prebiehajú práce na filmovom dokumente História a súčasnosť spoločného regiónu. Mesto v rámci projektu zakúpilo 3D kameru Matterport Pro2, vďaka ktorej budú výstavy sprístupnené aj virtuálne a budú súčasťou ponuky mobilnej aplikácie.

Tretia časť projektu spočíva v organizovaní cezhraničných podujatí v oblasti umenia a kultúry, ako sú maliarske a sochárske sympóziá, tvorivé dielne, výstavy výtvarného a sochárskeho umenia.

Celý projekt je realizovaný od októbra 2019 do júna 2022. Vďaka finančným prostriedkom z projektu boli  obnovené národné kultúrne pamiatky v meste Michalovce a v meste Užhorod, rekonštrukcia im prinavráti život a zmysluplné využitie. Vzniknú v nich mestské galérie a profesionálne turistické informačné centrá európskeho štandardu. 

 
Projekt tiež prispeje k spájaniu ľudí prihraničných regiónov či už kultúrou, umením a spoločnou históriou. Jeho ambíciou je zvýšiť návštevnosť  galérií, vtiahnuť ľudí do kultúrneho diania inovatívnymi tvorivými formami a zlepšiť informovanosť o susediacich regiónoch Zemplín, Zemplén a Zakarpatie.
 

 
Co-financed by the European Union
Zlatý býk
 
Budova Zlatého býka je neodmysliteľnou súčasťou pešej zóny nášho mesta. Jej história je úzko spätá s Gabrielom Strömplom, jedným z najbohatších obyvateľov Michaloviec danej doby, ktorý nechal postaviť nový poschodový hotel v rokoch 1905-1906 na mieste svojho zničeného domu. Odvtedy sa hotel s názvom Golden Bull stal najväčším a najreprezentatívnejším zariadením tohto druhu v celom meste. Samotná rodina Strömplovcov vlastnila aj niekoľko miestnych mäsiarstiev. 
 
V rozsiahlych priestoroch tohto objektu sa nachádzala krčma, kaviareň s cukrárňou, hotelová reštaurácia, veľká sála na hostiny či tanečné zábavy, ubytovacia časť, nájomné priestory, kancelária, pekná terasa, garáže, autoopravovňa či čerpacia stanica. Vo veľkej sále sa konali rozličné schôdze predstaviteľov mesta a politických strán či spolkov, ale tiež zábavy a plesy. Počas svojej existencie zažila budova i obdobie „hodinového hotela“, hrali sa tu divadelné ochotnícke predstavenia, konali prvé zasadnutia komunistov po prevzatí moci či školenia členov ľudových milícií.
 
Budova je postavená v eklektickom slohu s prvkami secesie a je jednou z najkrajších budov v Michalovciach.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu