BSK: Vznikla Rada partnerstva, zabezpečiť má efektívne čerpanie eurofondov


Dátum: 18.11.2020

Obrázok k aktualite BSK: Vznikla Rada partnerstva, zabezpečiť má efektívne čerpanie eurofondov
V Bratislavskom kraji vznikla Rada partnerstva pre integrovaný územný rozvoj, ktorá má zabezpečiť efektívny spôsob čerpania eurofondov na území kraja. Predsedom Rady sa na stredajšom ustanovujúcom on-line zasadnutí stal predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba, podpredsedom primátor Bratislavy Matúš Vallo. Kreované sú zároveň aj tzv. tematické komisie Rady.

"Rada partnerstva pre integrovaný územný rozvoj bude v novom programovom období zohrávať kľúčovú úlohu pri definovaní priorít kraja, ktoré budú podporené z eurofondov. Je potrebné ju vnímať ako regionálnu platformu tzv. "malý monitorovací výbor"," skonštatoval Droba s tým, že členmi sú zástupcovia regionálnej a miestnej samosprávy, štátu, podnikateľského a akademického sektora, či občianskej spoločnosti.

Okrem koordinácie tvorby integrovanej územnej stratégie, jej monitorovania a implementácie bude Rada zároveň schvaľovať vybrané projektové zámery vedené v zozname projektov určených na financovanie. Pri výbere projektov budú kľúčovými kritériami disponibilnosť zdrojov, miera a efektívnosť.

Bratislavský kraj zároveň kreuje aj tzv. tematické komisie Rady, ktoré budú plniť funkciu pracovných skupín. Pokrývať budú kľúčové oblasti rozvoja územia, teda dopravu, školstvo, vedu, výskum a inovácie, cestovný ruch a kultúru, zdravotníctvo, sociálnu oblasť a životné prostredie.

BSK pripravuje stratégiu rozvoja do roku 2030. Tento strategický dokument, Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR BSK), identifikuje kľúčové problémy a výzvy regiónu, ako aj efektívne nastavenie priorít a opatrení či už v oblasti školstva, dopravy, zdravotníctva, životného prostredia, energetiky alebo sociálnej oblasti. Nasmerovať do týchto oblastí chce nielen európske, ale aj iné verejné a súkromné financie. Schválenie dokumentu sa predpokladá v marci 2021.

V porovnaní s predchádzajúcim programovým obdobím sa mení spôsob implementácie. Prejsť by sa malo k implementácii priorít tzv. integrovanej územnej stratégie (IÚS), ktorá vychádza zo Stratégie rozvoja kraja. Cieľom je v čo najväčšej možnej miere znížiť administratívnu záťaž pre žiadateľov, eliminovať náklady na prípravu neúspešných žiadostí, odstrániť chybovosť v procese prípravy a implementácie projektov a urýchliť samotný proces implementácie. Súčasťou IÚS bude aj Stratégia udržateľného mestského rozvoja (UMR), za ktorú bude zodpovedať hlavné mesto.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu