BSK otvoril nové Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre stavebníctvo


Dátum: 26.05.2022

Obrázok k aktualite BSK otvoril nové Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre stavebníctvoDopyt po absolventoch stredných odborných škôl je veľmi veľký, hoci záujem o štúdium tomu ešte donedávna nezodpovedal. Preto Bratislavský samosprávny kraj krok za krokom investuje do stredných škôl a premieňa ich na modernejšie a atraktívnejšie.

COVP

Jedným zo zrealizovaných projektov je aj komplexná rekonštrukcia Centra odborného vzdelávania a prípravy (COVP) pre stavebníctvo na Ivanskej ceste v Bratislave. Nachádza sa na Strednej odbornej škole technológií a remesiel. Slávnostne ho otvoril bratislavský župan Juraj Droba spolu so zástupcami školy, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, zhotoviteľa, zamestnávateľov, ako aj partnerov.
COVP2

„Posledných tridsať rokov bolo stredné odborné školstvo na vedľajšej koľaji. A pritom vidíme, že nám stále viac chýbajú remeselníci ako napríklad elektrikári, vodári, mechanici, či murári. Preto je dôležité mať kvalitné školy a v nich moderné vybavenie. Chceme, aby do praxe odchádzali absolventi, ktorí sú pripravení pre trh práce. Paradoxom je, že hoci o štúdium takýchto profesií bol ešte donedávna relatívne malý záujem, remeselníci môžu veľmi rýchlo zarábať viac ako začínajúci právnik alebo manažér. Prípadne si rovno po škole môžu založiť vlastnú firmu,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba.
COVP3

Modernizácia a rekonštrukcia COVP na Ivanskej ceste sa začala v roku 2019 a týkala sa objektu budovy združených dielní. Zahŕňala nové funkčné využitie priestoru spojené so zmenou dispozičného riešenia vnútorných priestorov. Vznikol tak nový koncept odborného teoretického a praktického vyučovania výrobných priestorov pre vzdelávacie predmety strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba, strojný mechanik, či spracovanie dreva. Zároveň boli komplexne zrekonštruované inžinierske siete a pancierové podlahy na prvom poschodí, ktoré slúžia na zabezpečenie plynulého pohybu ťažkých strojov. Nechýba zateplenie obvodového plášťa a strechy.

COVP4

„Cieľom projektu bolo zvýšenie počtu žiakov strednej odbornej školy na praktickom vyučovaní formou vytvorenia priestorov podobných podnikateľskému sektoru. Okrem nových učební má škola aj veľkopriestorovú prezentačnú a cvičnú halu. Určené sú pre odbory murár, inštalatér, elektromechanik, stavebná výroba,“ priblížila riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov Barbora Lukáčová.Škola sa aktuálne pýši aj novým materiálno-technickým vybavením.
COVP5

Zoznam vybavenia školy je v skutku dlhý. Nájdete tu dielne pre strojové a ručné spracovanie dreva a kovov, inštalatérske práce, strojové obrábanie kovov. Sedem dielní je zameraných na výrobu rozmerných prvkov. Škola sa aktuálne pýši aj novým materiálno-technickým vybavením. Nechýbajú formátovacia píla, zrovnávacia a hrúbková fréza, CNC stroj, CNC obrábacie centrum, pracovné stoly, stolová vŕtačka, ručná ohýbačka a zakružovačka plechu, stojanová a pásová brúska, elektrická zváračka, solárne panely, stolárske stoly, stolová kotúčová píla, zrovnávacia fréza, jednovretenová fréza, či stojanová vŕtačka.

Rekonštrukcia umožní škole lepšiu odbornú prípravu žiakov a ich zameranie sa na podmienky podnikateľského prostredia a absolvovanie praxe v súkromnom sektore. Zároveň prispeje aj k ďalšiemu vzdelávaniu a rozvoju pedagógov.

„Budova školy bola prvýkrát skolaudovaná v roku 1967. Ešte nedávno mala vysokú energetickú náročnosť – v lete tu bolo teplo a v zime zima. Trápili nás časté poruchy inžinierskych sietí, dnes už nevyhovujúce dispozičné riešenie, aj veľké hygienické nedostatky. Avšak rekonštrukciou sa premenila na modernú školu 21. storočia. Snívali sme o tom. Získali sme modernú budovu a moderné technológie. Už dnes nám tieto priestory prinášajú zvýšený záujem žiakov, rodičov, zamestnávateľov a jednoznačne aj zamestnancov školy. Študijné a učebné odbory zamerané na technické zariadenie budov spájajú súčasnosť aj budúcnosť našej strednej odbornej školy, vzdelávacieho centra s požiadavkami regiónu. Reprezentujú prechod od tradičného riešenia budov k inteligentným smarthomes, k spojeniu moderných stavebných a informačných technológii,“ doplnil na záver riaditeľ SOŠ technológií a remesiel Ľubomír Kovaľ.

Rekonštrukcia bola financovaná z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Celková výška oprávnených výdavkov je takmer 2,8 milióna eur, z toho spolufinancovanie bratislavskej župy predstavuje 5%.


Skočiť na hlavné menu