Brífing o operačných programoch pre regióny - Súčasný stav implementácie Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)


Dátum: 02.05.2017

Obrázok k aktualite Brífing o operačných programoch pre regióny - Súčasný stav implementácie Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP)
Tlačová konferencia a predstavenie úspešne realizovaných projektov v rámci 2. štvrťročného pracovného stretnutia Európskej komisie, Riadiaceho orgánu pre IROP a Sprostredkovateľských orgánov pre IROP v programovom období IROP 2014-2020 zameraného na: "Súčasný stav implementácie IROP" sa uskutoční v utorok 2. mája v Galérii Jána Koniarka (Synagóga) na Halenárskej 2 v Trnave.
      
TK začne o 14.05 h a témou bude súčasný stav implementácie IROP.  Na TK sa zúčastní Marek Mitošinka, riaditeľ sekcie programov regionálneho rozvoja MPRV SR, zástupcovia Európskej komisie: Andreas von Busch, Head of Unit, DG REGIO F4; Michaela Stahl, Deputy Head of Unit, DG REGIO F4; Eva Wenigová, desk officer pre IROP, DG REGIO F4; Bianka Valkovicova, project manager, DG REGIO F4, zástupcovia RO pre IROP, vedúci SO pre IROP – KM, VÚC, MZ SR, MK SR a zástupcovia CKO a Certifikačného orgánu – MF SR.

V rámci podujatia sa uskutoční aj návšteva projektu financovaného z ROP 2007-2013, spojená s výkladom v Galérii Jána Koniarka (Synagóga) v Trnave a návšteva projektu financovaného z ROP 2007-2013, spojená s výkladom v priestoroch Gymnázia Jána Hollého.

Pripravované stretnutie bude prebiehať v slovenskom jazyku. Tlmočník na konzekutívny preklad je zabezpečený. Pre bližšie informácie je možný kontakt mailom na info@irop.sk.

Potvrdenie účasti je potrebné odoslať na info@irop.sk do 2. mája do 12.00 h.

Cieľom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb regiónov, miest a obcí. IROP má šesť prioritných osí: bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch, zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie, miestny rozvoj vedený komunitou a technická pomoc.

Skočiť na hlavné menu