Brezno zrekonštruuje tri vnútrobloky za viac ako 2,47 mil. eur


Dátum: 11.07.2022

Obrázok k aktualite Brezno zrekonštruuje tri vnútrobloky za viac ako 2,47 mil. eur
Mesto Brezno pripravilo rekonštrukciu troch vnútroblokov v mestskej časti Mazorníkovo. Ako agentúru SITA informoval primátor Tomáš Abel, na všetky tri projekty získala samospráva peniaze z eurofondov. Celkový rozpočet prác na vnútrobloku 9. mája – stred je takmer 1 milión eur, 9. mája – vstup je kalkulovaný so sumou takmer 554-tisíc eur a rozpočet pre lokalitu Májového povstania českého ľudu (MPČĽ) je takmer 920-tisíc eur. Projekty revitalizácie vnútroblokov reagujú na klimatické zmeny, zvyšujú životnú úroveň v danej lokalite a majú prispieť k budovaniu zelenej infraštruktúry v meste.

„Projekt regenerácie vnútrobloku 9. mája - stred zahŕňa sadovnícke úpravy, obnovu existujúcich chodníkov a vytvorenie nových oddychových a stretávacích zón, kontajnerových stojísk, nové detské ihriská a výmenu a doplnenie mobiliáru,“ popísal primátor s tým, že navrhovaný stav bude umožňovať pohyb aj imobilným občanom mesta vo všetkých troch vnútroblokoch. V rámci riešeného priestoru sa počíta s výsadbou stromov, krov, záhonov trvaliek a cibuľovín i so založením trávnatých plôch v okolí bytových domov.

Predmetom projektu regenerácie v lokalite 9. mája - vstup je celková obnova vnútrobloku a okolia bytových domov, vrátane rekonštrukcie spevnených plôch, výmeny a doplnenia prvkov mobiliáru a drobnej architektúry, obnovy zelene a tiež rekonštrukcie verejného osvetlenia.

Mesto Brezno sa rozhodlo aj pre revitalizáciu vo vnútroblokovom priestore MPČĽ a výmenu starých detských zostáv, ktoré nespĺňajú normy. „Taktiež výmenu starých rozpadnutých chodníkov a schodísk. Okrem výsadby rastlín a trávnika bude tento priestor doplnený aj drobnými stavbami, ako sú lavičky, koše a pod. V riešenom území sú navrhnuté detské ihriská s hracími prvkami, oddychová a stretávacia zóna, workoutové ihriská. Okolo navrhovaných objektov budú vybudované nové chodníky,“ doplnil Abel s konštatovaním, že účelom projektu je vytvorenie pekného a funkčného vnútroblokového priestoru a bezpečného priestoru okolo detských ihrísk.

Aktuálne sa nachádzajú vnútrobloky lokalita 9. mája - stred a lokalita 9. mája - vstup v procese verejného obstarávania. Vnútroblok lokalita Mazorník, MPČĽ sa pripravuje na proces verejného obstarávania. „Po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom sa jednotlivé projekty začnú realizovať,“ uzavrel primátor s tým, že plánovaný začiatok výstavby je na jeseň tohto roka a ukončenie v roku 2023.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu