BREZNO: V mestskej časti Banisko chcú vybudovať malú vodnú nádrž za viac ako 968-tisíc eur


Dátum: 12.03.2023

Obrázok k aktualite BREZNO: V mestskej časti Banisko chcú vybudovať malú vodnú nádrž za viac ako 968-tisíc eur
Riziko povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy má znížiť malá vodná nádrž (MVN), ktorú chce mesto Brezno vybudovať v mestskej časti Banisko. Ako agentúru SITA informoval primátor mesta Tomáš Abel, vodná stavba na potoku Lužná má byť okrem funkcie protipovodňovej ochrany využívaná ako vodná plocha v rámci pripravovaného areálu oddychovej a rekreačnej zóny mesta Brezno. Celkové náklady na projekt predstavujú viac ako 968-tisíc eur.
 
„Hlavnou aktivitou projektu je preventívne opatrenie na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok. Základnou funkciou stavby je ochrana územia areálu a nehnuteľností v území pod areálom pred povodňovými prietokmi,“ popísal primátor s tým, že v rámci rekreačnej časti bude súčasťou areálu aj náučná časť.
 
Mesto sa pre projekt MVN uchádza o nenávratný finančný príspevok z eurofondov cez Operačný program Kvalita životného prostredia. Podľa predloženej žiadosti sú celkové oprávnené výdavky projektu viac ako 968-tisíc eur, z toho výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku je takmer 920-tisíc eur a vlastné zdroje mesta sú vyššie ako 48-tisíc eur.
 
Podľa súťažných podkladov aktuálne vyhláseného verejného obstarávania bude nádrž vybudovaná v mieste bývalého náhonu už neexistujúceho vodného mlyna. V blízkosti potoka Lužná prechádza miestna prístupová komunikácia do hospodárskej časti areálu nemocnice s poliklinikou.
 
Projekt by mal byť realizovaný do konca októbra 2023. „Malá vodná nádrž bude v správe Technických služieb mesta Brezna,“ doplnil Abel.
 
Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu