Brezno buduje modernú kompostáreň, dôkladnou separáciou odpadu ušetrí


Dátum: 06.11.2022

Obrázok k aktualite Brezno buduje modernú kompostáreň, dôkladnou separáciou odpadu ušetrí
Mesto Brezno buduje modernú kompostáreň, ktorej výstavba by podľa plánov mala byť ukončená v druhej polovici budúceho roka. Stavenisko za bývalou mliekarňou a súčasnou betonárkou už odovzdalo zhotoviteľovi, stavebnej firme zo Žiliny. Samospráva o tom informovala na svojom webe.

Snahou mesta je zabezpečiť v rámci zberu komunálneho odpadu vyseparovanie biologicky rozložiteľných zložiek kuchynského odpadu z rodinných a bytových domov a ich následnú ekologickú likvidáciu. Kompostáreň bude v lokalite, ktorá je v územnom pláne Brezna určená na funkciu priemyselnej výroby a je dostatočne vzdialená od najbližšej obytnej zóny. Na jej výstavbu, ako aj stroje a technológiu mesto získalo od ministerstva životného prostredia nenávratný finančný príspevok vo výške viac než 2,3 milióna eur.

"Vďaka dôkladnej separácii znížime percento biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO), ktorý sa skládkuje a likviduje na miestnej skládke, čím sa mestu znížia poplatky za jeho uloženie. Ušetrené financie nám následne pokryjú zvýšenie cien za prepravu odpadu. Kompostáreň je navrhnutá tak, aby všetky v nej uskutočnené procesy boli environmentálne najvhodnejšie a najefektívnejšie na dosiahnutie zvýšenia miery zhodnocovania BRKO," zdôraznil primátor Tomáš Abel.

Podľa riaditeľa Technických služieb Brezno Lukáša Jeremiáša v kompostárni prebehnú procesy vytriedenia, drvenia, spracovania a uloženia na 'zakládky', kde sa postupne vytvorí kompost, ktorý využijú ako kvalitné organické hnojivo na úpravy mestskej zelene. Celý proces vzniku kompostu má byť výrazne kratší. Zber BRKO z domácností zabezpečia prostredníctvom hnedých zberných nádob a zvážať ich majú dvakrát do týždňa.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu