Bratislavský samosprávny kraj ukončil rekonštrukciu strednej odbornej školy v Zálesí


Dátum: 06.04.2022

Obrázok k aktualite Bratislavský samosprávny kraj ukončil rekonštrukciu strednej odbornej školy v Zálesí
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) ukončil rekonštrukciu Strednej odbornej školy pôdohospodárskej a veterinárnej v Zálesí v okrese Senec. Samospráva zrekonštruovala stajne, jazdeckú halu aj chovné stanice pre psy. Projekt je spolufinancovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Celková výška investície predstavuje viac ako 5,2 mil eur, z toho na stavebné práce bolo vyčlenených 2,8 eur eur a na materiálno-technické vybavenie 800-tisíc eur. Dofinancovanie zo strany BSK je vo výške 1,6 mil. eur

COVP
Ako uviedol riaditeľ odboru komunikácie a propagácie BSK Michal Feik, samosprávny kraj ukončil stavbu a začína preberacie konanie. Areál sa premení na moderné a atraktívne zázemie pre štúdium odborných predmetov. Budú sa tu chovať zvieratá a chýbať nebudú ani kováčske či stolárske dielne," poznamenal. „Projekt rekonštrukcie a investičnej podpory areálu v Zálesí zvýši počet žiakov v praktickom vyučovaní a zlepší prepojenie teórie s požiadavkami praxe. Modernizácia materiálno-technického vybavenia objektov odbornej výučby zahŕňa nové technológie pre chov v oblasti drobnochovu spĺňajúcej súčasné štandardy v oblasti poľnohospodárstva," doplnila riaditeľka odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov BSK Barbora Lukáčová.

Doterajšie vybavenie a infraštruktúra pracoviska školy, ako aj požiadavky praxe boli nedostatočné. Modernizácia a rekonštrukcia, ktorá sa začala v novembri 2020, sa dotkla celkovo deviatich objektov - stajne, jazdeckej haly, chovnej stanice pre psy, kováčskej dielne, učební pre lesné hospodárstvo, ako aj učební určených pre chov zvierat vrátane skladov krmív a stelív. V ďalšej fáze pripravuje BSK obstaranie materiálno-technického vybavenia odborných učební pre výkrm brojlerových kurčiat a moriek, učební veterinárstva a hygieny. Nové vybavenie bude mať aj hala pre farmový chov zvierat.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu