Bratislavský región by mohol dostať z eurofondov 2021-2027 miliardu navyše


Dátum: 28.04.2021

Obrázok k aktualite Bratislavský región by mohol dostať z eurofondov 2021-2027 miliardu navyše
Na to, aby Slovensko mohlo predložiť Európskej komisii (EK) Partnerskú dohodu na roky 2021 – 2027 aj s rozdelením alokácií fondov medzi jednotlivé ciele politiky súdržnosti, je potrebné v návrhu urobiť niekoľko zmien. Prvou je presun viac ako miliardy eur (10 %) z alokácie pre menej rozvinuté regióny výlučne na projekty realizované v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK). Vyplýva to z informatívneho materiálu z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktorý v stredu vzala na vedomie vláda.

Dôvodom potreby presunu vyše miliardy z eurofondov do bratislavského regiónu je veľmi nízka alokácia, pre metropolu a jej okolie bolo vyčlenených len niečo cez 20 miliónov eur. "Na území BSK vzniká takmer 30 % hrubého domáceho produktu (HDP) krajiny, pričom z rozvoja BSK vo veľkej miere profitujú aj ostatné regióny SR," vysvetlili v materiáli. Ďalším argumentom je, že v regióne okolo hlavného mesta žije a pracuje veľká časť slovenskej populácie a pôsobia tu i významní zamestnávatelia a inštitúcie celoštátneho významu. Rezort má tiež za to, že Bratislavský kraj čelí veľkým vnútroregionálnym rozdielom – hlavné mesto verzus okresy Malacky, Pezinok a Senec – a aj vážnym štrukturálnym výzvam v oblastiach životného prostredia, energetickej efektívnosti, mestskej mobility a sociálnej oblasti. Rezort tiež vyzdvihol, že BSK má dlhodobé skúsenosti s realizovaním projektov financovaných z fondov EÚ.

Ďalším príkladom rozhodnutia, ktoré by sa malo prijať, je presun 811,7 milióna eur z alokácie v programe Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) do alokácie Kohézneho fondu (KF). Do KF chce štát presunúť aj 240,4 milióna eur z alokácie Európskeho sociálneho fondu (ESF) plus.

Celková alokácia eurofondov na obdobie 2021 - 2027 je 12,8 miliardy eur. Z toho by malo Slovensko najviac dostať v rámci EFRR (vyše osem miliárd eur). Do ESF plus je naplánovaná alokácia 2,4 miliardy eur, do KF okolo 1,6 miliardy eur a niekoľko stoviek miliónov má Slovensko dostať aj v rámci Fondu na spravodlivú transformáciu a programov Interreg.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu