BRATISLAVA: Staré Mesto dokončilo stavebné úpravy Blumentálskej, otvorili novú cyklotrasu


Dátum: 13.07.2023

Obrázok k aktualite BRATISLAVA: Staré Mesto dokončilo stavebné úpravy Blumentálskej, otvorili novú cyklotrasu

Dobré správy pre cyklistky a cyklistov, kolobežkárky a kolobežkárov. Bratislavské Staré Mesto slávnostne otvorilo poslednú etapu cyklotrasy na Blumentálskej ulici - od križovatky s Bernolákovou až po Legionársku. Mestská časť tým zavŕšila celý projekt stavebných úprav Blumentálskej ulice. Investičná akcia bola spolufinancovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom operačného programu Integrovaný regionálny operačný program.

„Moderné a zdravé mestá podporujú pešiu a cyklomobilitu - prospieva planéte, telu aj duši a znižuje ekologickú stopu našich mestských životov. Na Starom Meste sa zhodneme aj s vedením Bratislavy, že koncepcia mobility v území musí byť založená na preferencii pešieho a cyklopohybu a jeho prepojenia na existujúci systém hromadnej dopravy. To je budúcnosť úspešných miest,“ zdôrazňuje starosta Starého Mesta Matej Vagač.

 

DSC03725-vel-kej-vel-kosti

 

Cyklotrasa na Blumentálskej ulici má celkovú dĺžku vyše 930 metrov a výška použitých externých zdrojov dosiahla sumu približne 684 390 eur. Zdroje boli využité na vytvorenie nových úsekov cyklistických komunikácií, stojany na bicykle a špeciálnu elektronabíjačku na bicykle aj kolobežky. V rámci projektu mestská časť tiež realizovala viacero prvkov upokojovania dopravy, ktoré prispievajú k bezpečnosti a pohodliu cyklistov aj chodcov. Patrí sem vytvorenie vegetačných pásov zelene a zelených plôch, zjednosmernenie premávky, aplikovanie regulačných resp. parkovacích stĺpikov, bezbariérová úprava chodníkov, prvky segregácie dopravných funkcií a napokon aj vyznačenie signálnych vodiacich prvkov s použitím termoplastových materiálov pre slabozraké osoby a nevidiacich.

Staromestská samospráva rozbehla prvú etapu rekonštrukcie ulice v roku 2018: „Projekt Blumentálskej nebol jednoduchý a realizácia sa počas minulých rokov viackrát natiahla. Aj preto patrí veľká vďaka Ministerstvu investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky za ich podporu a pomoc s touto potrebnou staromestskou investíciou. Nemôžem zabudnúť ani na mojich predchodcov - bývalú starostku pani Aufrichtovú a bývalého starostu pána Števčíka, ktorí majú tiež na tomto projekte zásluhy,“ uzatvára staromestský starosta Vagač.

Cieľom poslednej - tretej fázy rekonštrukcie bolo dokončiť zmeny v okolí a priniesť cyklistkám, cyklistom a chodcom vyššiu úroveň komfortu


Skočiť na hlavné menu