Bratislava sa zapojí v rámci cezhraničnej spolupráce do projektu baum_cityregion


Dátum: 30.11.2020

Obrázok k aktualite Bratislava sa zapojí v rámci cezhraničnej spolupráce do projektu baum_cityregion
Mesto Bratislava sa zapojí do projektu baum_cityregion, ktorý rieši cezhraničnú spoluprácu slovenskej metropoly s rakúskymi spolkovými krajinami Dolné Rakúsko a Burgenlandsko. Rozhodli o tom bratislavskí mestskí poslanci.

Bratislavský mestský parlament odobril zapojenie dotknutých oddelení bratislavského magistrátu do projektu pri formulácii strategických tém cezhraničnej spolupráce s Dolným Rakúskom a Burgenlandskom a pri definovaní spoločných iniciatív v oblasti mobility, životného prostredia, priestoru, kultúry i cestovného ruchu. Poslanci schválili aj postupnú inštitucionalizáciu cezhraničného funkčného mestského regiónu Bratislava a okolie (BAUM), ktorá má vyústiť do založenia organizácie cezhraničného mestského regiónu v rokoch 2022 - 2023.

"Pilotným opatrením väčšieho finančného rozsahu je výsadba zelene v prihraničnom pásme na slovensko-rakúskej hranici na okraji územia výstavby novej mestskej štvrti 'Nesto' v mestskej časti Bratislava-Petržalka. Spolu ide o vyše 600 drevín," spresnila samospráva. Dôvodom je prihraničné územie (zelený pás) a aj obava súkromných vlastníkov z rakúskej strany z voľného vstupu na súkromné pozemky na rakúskej strane. "Je dôležité oddeliť či zahustiť prihraničný pás zeleňou. Opatrenie bude v projekte zrealizované v súlade so spoločným programovým vyhlásením primátora a mestského zastupiteľstva Bratislavy na roky 2019 až 2022 k opatreniam prevencie klimatických zmien v meste (výsadba 10.000 drevín)," píše sa v cieľoch projektu.

Ďalším plánovaným opatrením v gescii magistrátu je zatraktívnenie trojmedzia v bratislavskom Čunove, kde sa stretávajú hranice Slovenska, Rakúska a Maďarska, a to formou výsadby zelene.

Finančné náklady na realizáciu plánovaných aktivít budú kryté v pomere 85 percent z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, desať percent zo štátneho rozpočtu SR a päť percent zo zdrojov samosprávy. Celkový rozpočet na aktivity mesta je 382.191 eur, spolufinancovanie zo strany Bratislavy je na úrovni 19.109 eur.

Cezhraničná spolupráca Bratislavy s Dolným Rakúskom a Burgenlandskom priniesla podľa magistrátu doteraz okrem výmeny informácií a skúseností napríklad návrh investičného projektu vybudovania vstupného zázemia pre hrad Devín, iniciáciu spolupráce medzi bratislavskými Rusovcami a rakúskym Petronell Carnuntum. Rovnako aj návrh projektu biologickej regulácie komárov, plánovanú výsadbu zelene vo vybraných častiach Bratislavy, realizáciu mapy cezhraničnej mobility regiónu Bratislava a okolia či príručky pre Slovákov žijúcich v rakúskom pohraničí.

"Etablovanie dlhodobej spolupráce mesta Bratislavy s Dolným Rakúskom a Burgenlandom prináša už v súčasnosti výstupy v rôznych oblastiach, konkrétne benefity pre všetkých partnerov a má pridanú hodnotu pre hlavné mesto," konštatuje magistrát.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu