Bratislava podpísala zmluvu so zhotoviteľom električkovej trate v Petržalke


Dátum: 04.11.2021

Obrázok k aktualite Bratislava podpísala zmluvu so zhotoviteľom električkovej trate v Petržalke

Bratislava dnes podpísala zmluvu so zhotoviteľom električkovej trate v Petržalke. Magistrát o tom informuje na sociálnej sieti. „Električková trať v Petržalke definitívne prechádza z fázy prípravy do fázy realizácie. Mesto Bratislava dnes podpísalo zmluvu o dielo s víťazom verejnej súťaže na realizáciu električkovej trate v Petržalke v úseku Bosákova - Janíkov dvor," uvádza hlavné mesto. Stavbu bude realizovať skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD PETRŽALKA v celkovej hodnote zákazky 74 585 993,96 eura bez DPH.

Na základe výzvy od zhotoviteľa mesto odovzdá stavenisko najneskôr do 15 dní od podpisu zmluvy. „Už v novembri sa tak začne výstavba jedného z najväčších dopravných projektov v Bratislave. Práce sa začnú súčasne na viacerých stavebných objektoch situovaných pozdĺž celej trate," ozrejmil magistrát. Základný harmonogram prác, ktorý je súčasťou zmluvy, počíta s dokončením stavebných prác tak, aby električka mohla premávať do konca roku 2023. „Finančné prostriedky z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v objeme prác a úkonov, ktoré budú v rámci výstavby trate realizované po roku 2023, je mesto pripravené využiť na iné už predpripravené dopravné projekty v Bratislave, ktoré je možné zrealizovať do konca roku 2023," dodáva mesto.

Trasa električky sa predĺži o 3,9 kilometra od súčasnej konečnej zastávky Jungmannova po novú konečnú zastávku Janíkov dvor. Nový úsek bude mať celkovo sedem zastávok MHD, predovšetkým v blízkosti dôležitých dopravných uzlov. „Cesta električkou od Janíkovho dvora na Šafárikovo námestie bude trvať 12 minút a v špičkových hodinách sa počíta s električkovým spojom v intervale každé dve až tri minúty. Novovybudovaná prepravná kapacita tak umožní presun až 30-tisíc cestujúcich denne v každom smere," uvádza hlavné mesto.

Bratislava okrem funkčnosti venuje veľkú pozornosť aj estetickej stránke projektu, najmä kvalitnej zeleni. Na koľajovej trati bude vysadený rozchodník, podobne ako v prípade Dúbravsko-Karloveskej radiály. „Okrem náhradnej výsadby bude vysadená aj nová zeleň, konkrétne 1 512 stromov, hlavne v stromoradiach pozdĺž trate a cyklistických či peších chodníkoch," konštatuje samospráva s tým, že pribudnúť má tiež 9 925 metrov štvorcových kríkov, 2 637 metrov štvorcových trvaliek, 9 114 metrov štvorcových lúčnych porastov a 90 114 metrov štvorcových trávnikov.

Zastávkové ostrovčeky budú priestranné, bezbariérové, v niektorých polohách integrované s autobusovými zastávkami. Prístrešky na zastávkach sú navrhnuté s bezúdržbovými vegetačnými strechami. V rámci projektu budú vybudované štyri nové mostné objekty. „Jeden most bude združený pre cestnú aj električkovú dopravu na Rusovskej ceste, druhý bude výlučne pre električkovú dopravu ponad Chorvátske rameno, tretí zas výlučne pre cestnú dopravu na Kutlíkovej ulici a štvrtý most bude určený pre chodcov a cyklistov ponad Chorvátske rameno," uvádza magistrát.

Okrem týchto novostavieb príde k úpravám existujúceho mosta na Panónskej ceste pri konci trate tak, aby priamo na ňom mohli zastavovať autobusy MHD a cestujúci mohli prestupovať na električkovú zastávku umiestnenú pod týmto mostom. „Súčasťou stavby je aj vybudovanie križovatiek s priečnymi komunikáciami, preložky technickej infraštruktúry a konštrukcií, a to najmä preložky inžinierskych sietí a tiež úprava koryta Chorvátskeho ramena," uzatvára mesto.


Skočiť na hlavné menu