Bratislava: Mesto plánuje revitalizovať Kochovu záhradu


Dátum: 26.10.2023

Obrázok k aktualite Bratislava: Mesto plánuje revitalizovať Kochovu záhradu
Mesto Bratislava má v pláne revitalizáciu Kochovej záhrady, ktorú vlani získalo do svojho vlastníctva. Cieľom projektu je tiež podpora biodiverzity v meste a spolupráca s mestom Viedeň. Predloženie projektu s názvom Mestá. Záhrady. Rozmanitosť - Bratislava a Viedeň sa spoločne zelenajú do výzvy o externé financovanie zobrali vo štvrtok bratislavskí mestskí poslanci na vedomie.

Zároveň schválili zabezpečenie financií na spolufinancovanie vo výške viac ako 53.432 eur, čo predstavuje osem percent celkových oprávnených výdavkov. "Cieľom projektu je prepojiť budovanie komunít s aktivitami zameranými na obnovu historických záhrad a ochranu biodiverzity vo Viedni a Bratislave," uvádza sa v materiáli s tým, že prostredníctvom participácie obyvateľstva sa majú napríklad vytvoriť aj nové formy spolupráce medzi občanmi, mestom i kultúrnymi a environmentálnymi organizáciami. V rámci investičných projektových aktivít Bratislavy sa okrem komplexnej revitalizácie Kochovej záhrady spomína aj pilotná investícia zameraná na výstavbu návštevníckeho/interpretačného centra v nej. Medzi neinvestičnými aktivitami je uvedený napríklad aj manuál starostlivosti o historické parky a záhrady v podmienkach mesta Bratislava s uplatnením opatrení na podporu biodiverzity. Hlavné mesto si od projektu sľubuje aj spoluprácu a prehĺbenie vzťahov s Viedňou. Realizácia projektu sa predpokladá od apríla 2024 do apríla 2027.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu