Bilancia a plány v cezhraničnej spolupráci Slovenska a Poľska aj s účasťou Úradu vlády SR


Dátum: 28.09.2018

Obrázok k aktualite Bilancia a plány v cezhraničnej spolupráci Slovenska a Poľska aj s účasťou Úradu vlády SR

Dvadsaťštyri spoločných projektov realizuje Poľská republika a Slovenská republika v rámci programov nadnárodnej spolupráce Interreg Central Europe a Interreg Dunajský nadnárodný program, ktorých národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR. Ide o spoluprácu v oblastiach, akými sú: verejná doprava vo vidieckych regiónoch, efektívne dopravné siete či redukcia dopravy v mestských oblastiach (projekty RUMOBIL, Trans Tritia a Solez), ale aj projekty angažujúce sa v zlepšení životného prostredia – využitie geotermálnych zdrojov, opatrenia pre zlepšenie kvality ovzdušia, zdravé lesy a pôda pri zmene klímy (projekty: GEOPLASMA, FramWat, Lumat, SUSTREE, Air Tritia) a pod.

Inovácie v podnikaní, výrobnom sektore či sociálne inovácie a nástupníctvo v podnikaní malých rodinných firiem a zvyšovanie zručností začínajúcich podnikateľov sú dominantné v projektoch AMiCE, I-CON, ENTER Transfer, Social(i) Makers a CERIecon. Dva projekty - RUINS a VirtualArch sa týkajú moderného manažmentu historických ruín a digitalizovania a zhodnotenia archeologického dedičstva v rámci využitia prírodných a kultúrnych zdrojov.

O týchto aktivitách ako aj o mieste Európskej územnej spolupráce hovoril na XVII. Slovensko-poľskom hospodárskom fóre v Poprade riaditeľ odboru programov nadnárodnej spolupráce Úradu vlády SR Michal Blaško, ktorý skonštatoval: „Ukazuje sa, že spolupráca krajín aj na užšom teritóriu Európy na spoločných projektoch má veľký význam. Ochrana životného prostredia či otázky spojené s prehusťovaním dopravy sú predsa podobné, ak nie rovnaké, tak na Slovensku, ako aj v Poľsku, Česku či Maďarsku. A spoluprácou na riešení spoločných problémov každá krajina môže iba získať. Preto je potrebné aj na dnešnom podujatí vyslať signál o dôležitosti pokračovania Európskej územnej spolupráce aj v budúcom programovom období.“

Fórum, ktorého sa zúčastnil aj veľvyslanec Poľskej republiky v Slovenskej republike Krzysztof Strzałka, veľvyslanec Slovenskej republiky v Poľskej republike Dušan Krištofík a ďalší významní aktéri cezhraničnej spolupráce z oboch krajín, sa okrem zhodnotenia hospodárskej spolupráce za ostatné obdobie venovalo aj ďalším prienikovým sféram, akými sú cezhraničná doprava a cyklodoprava, cestovný ruch, kvalita života občanov v prihraničných regiónoch, ako aj inteligentným riešeniam pre mesta a regióny, známym pod názvom Smart Cities.

Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce

www.vlada.gov.sk

www.centraleurope.vlada.gov.sk

www.danube.vlada.gov.sk


Skočiť na hlavné menu