Bicyklujeme v Nitre vďaka eurofondom


Dátum: 27.04.2022

Obrázok k aktualite Bicyklujeme v Nitre vďaka eurofondom

Ekologická doprava pre regióny! Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) podporuje výzvami rozvoj cyklistiky na Slovensku.

Čistá doprava

Cyklodoprava predstavuje alternatívny a ekologicky čistý  spôsob dopravy, šetrí životné prostredie a prispieva k zdravšiemu ovzdušiu v mestách.

Investície do cyklistickej infraštruktúry prinášajú do regiónov vyššie príjmy z cestovného ruchu, nové pracovné príležitosti a celkovo zvyšujú kvalitu života občanov.

Cyklolávka pre Nitru

Za pomoci finančných prostriedkov z IROPu sa  postavila napríklad cyklolávka cez rieku Nitra, ktorá prepojila Wilsonovo nábrežie a Nábrežie mládeže.

Podľa slov Henricha Vargu, poradcu primátora mesta Nitra, má nemotorová doprava veľký význam pre európske mestá. „Rozvoj je v každom smere vítaný,“ tvrdí. Aj slová Rastislava Janíka z OZ Rozbicyklujme Nitru potvrdzujú, že takéto investície majú zmysel. „Keď sme riešili, čo cyklistom chýba, tak základná odpoveď bola, že cestná infraštruktúra,“ uviedol. Viac informácií vo videu.

 

Projekty pre regióny

Rezortu sa investície do nemotorovej dopravy osvedčili, preto s podporou obdobných aktivít pokračuje a v súčasnosti má vyhlásenú novú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratnú finančnú podporu (ŽoNFP), ktorá sa venuje rozvoju cyklistiky.


Skočiť na hlavné menu