Bevlava - Spojme kultúrne dedičstvá na Slovensku a v Čechách pohodlne na bicykli


Dátum: 06.05.2022

Obrázok k aktualite Bevlava - Spojme kultúrne dedičstvá na Slovensku a v Čechách pohodlne na bicykli
Bevlava - Spojme kultúrne dedičstvá na Slovensku a v Čechách pohodlne na bicykli

Krátky popis: Projekt s názvom BEVLAVA- Bevlava -Spojme kultúrne dedičstvá na Slovensku a v Čechách pohodlne na bicykli, rieši výstavbu dvoch etáp medzinárodnej cyklistickej trate. Medzinárodná trať BEVLAVA – Bečva-Vlára-Váh  je spojnicou významných kultúrnych a prírodných pamiatok na českej a slovenskej strane ako sú  Trenčianský Hrad, Brumovský hrad, CHKO Beskydy, Čertovy skály, Juřičkův mlýn a mnoho ďalších. Cyklotrasa prechádza chránenou krajinnou oblasťou Biele Karpaty a prekrásnym údolím rieky Vlára. Cieľom projektu bolo zlepšenie prepojenia a dostupnosti k prírodným a kultúrnym pamiatkam v pohraničnom území Trenčianskeho a Zlínskeho kraja. V Obci Horné Srnie bola vybudovaná cyklotrasa v celkovej dĺžke 1363 m vrátane značenia a smerových tabúľ. Rieka Vlára bola popri železničnej trati premostená oceľovou lávkou s dĺžkou 49m. V obci Ústí bola vybudovaná cyklotrasa v celkovej dĺžke 1,053 km. Súčasťou je vybudovanie lávky cez rieku Bečva s dlžkou cca 58 m.
SKCZ_Bevlava_1
Prijímateľ:
  Obec Horné Srnie, Obec Ústí

Celkové oprávnené náklady projektu:  1 663 687,76 EUR

Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   1 663 687,76 EUR (EFRR), 69 343,82 (ŠR SR)

Vlastné zdroje:  131 696,89 EUR
SKCZ_Bevlava_2
Operačný program: 
Interreg V-A SK-CZ

Doba realizácie projektu: marec 2019 – máj 2021
 
 
 
Skočiť na hlavné menu