Bardejov zrealizuje vodozádržné opatrenia v hodnote takmer 400.000 eur


Dátum: 08.06.2021

Obrázok k aktualite       Bardejov zrealizuje vodozádržné opatrenia v hodnote takmer 400.000 eur
So stavom lokalít, v ktorých budú realizované vodozádržné opatrenia, sa v utorok v rámci kontrolného dňa oboznámilo vedenie mesta Bardejov. Podľa jeho hovorcu Štefana Hija sa projekt, na ktorý boli mestu schválené financie, týka parkovacích plôch na ulici Družstevnej a vegetačnej strechy telocvične pri športovej hale.

 "V prípade parkoviska budú realizované stavebné úpravy, ktoré zabezpečia jeho celkovú rekonštrukciu a nahradenie existujúcich asfaltových pokrytí vodopriepustnou technológiou, umožňujúcou záchyt vody v podloží. Vytvorí sa pritom 72 nových parkovacích miest a pribudne aj zeleň," uviedol Hij.

Čo sa týka zelenej strechy na telocvični pri športovej hale, pôjde podľa jeho slov o výmenu existujúcich vrstiev strechy za nové, slúžiace na zadržiavanie dažďových vôd a spomalenie ich odtoku.

"Tým sa opäť o krok posunieme k cieľu komplexnejšej rekonštrukcie areálu haly a dotvoreniu uceleného komplexu," doplnil Hij.

Hodnota projektu je podľa Hija takmer 400.000 eur. Viac ako 342.000 eur získala radnica z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Zvyšok dofinancuje z vlastných zdrojov.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu